Problemen met de website

Ons bereiken berichten dat het niet altijd mogelijk is om berichten op deze website te laden of door te klikken. Ook blijkt het niet altijd mogelijk om vanuit de oude website door te linken naar deze website. Het vermoeden bestaat dat dit te maken kan hebben met het gebruik van...

Lees verder

Bedevaart naar Brielle

Op zaterdag 7 juli worden in Brielle de Martelaren van Gorcum herdacht. De dag start om 11.00 uur met een pontificale eucharistieviering en wordt om 15.30 uur afgesloten met vespers en processie. Voor deze gelegenheid is er door  het bisdom Rotterdam busvervoer geregeld vanuit Rotterdam. Voor meer informatie en aanmelding kunt...

Lees verder

Bedevaart naar Kevelaer

Een- en Driedaagse Bedevaart naar Kevelaer van 9 tot en met 11 augustus 2018 Voor de 124ste keer sinds de oprichting in 1894 wordt de jaarlijkse zomerbedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer georganiseerd door de Haagse Bedevaarten. Eén of drie dagen pelgrimeren bij de Troosteres der Bedroefden is een...

Lees verder

Mooi resultaat Vastenactieproject 2018

In de Veertigdagentijd van 2018 is er in de parochies van de federatie Vlietstreek gebeden en geofferd voor het project van de Vastenactie, dit keer bestemd voor het werk van onze parochiane Jacinta van Luijk. Met haar team in Kitale weet Jacinta honderden vrijwilligers te enthousiasmeren om te werken aan...

Lees verder

De nieuwe Kerk aan de Vliet is verschenen

De nieuwe Kerk aan de Vliet is verschenen. Boordevol nieuws uit de federatie Vlietstreek en met het nieuwe liturgierooster. Wilt u Kerk aan de Vliet thuis ontvangen, hetzij in de brievenbus of per e-mail, neem dan contact op met uw lokale parochiesecretariaat. Kerk aan de Vliet nummer 2,3

Lees verder

Gedeeltelijke Nederlandse vertaling brief paus

‘Gaudete et exsultate’ (Verheugt u en juicht) is de titel van de brief van paus Franciscus die begin april verscheen. Met deze exhortatie brengt de paus een van de thema’s van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) onder onze aandacht. Hij roept ons op gehoor te geven aan ”de algemene roeping...

Lees verder

Priesterwijding diaken Huntjens

Op zaterdag 2 juni zal bisschop mgr. Van den Hende diaken Daan Huntjens tot priester wijden in de kathedrale kerk H.H. Laurentius en Elisabeth aan de Mathenesserlaan 305 in Rotterdam. De viering begint om 11.00 uur. U bent allen van harte uitgenodigd om deze wijdingsplechtigheid bij te wonen. Voorafgaand aan...

Lees verder