Bestuur, pastoraal team en organisatiestructuur

De parochie HH. Maria en Jozef heeft een bestuur en een pastoraal team, beide onder leiding van de pastoor. De leden van het bestuur en van het pastoraal team worden door de bisschop van Rotterdam benoemd. Onder de verantwoordelijkheid van bestuur en pastoraal team vallen alle binnen de parochie functionerende kernteams, werkgroepen en koren.

Voor meer informatie over het bestuur zie hier.
Voor meer informatie over het pastoraal team zie hier.
De uitgewerkte organisatiestructuur vindt u hier. Hier vindt u ook een overzicht van de kernteams en de werkgroepen.
Een apart overzicht van de koren vindt u hier.

Een uitgebreide beschrijving van de parochieorganisatie vindt u hier.

Caritasinstellingen (PCI en IPCI)

Met de parochie zijn twee zelfstandige rechtspersonen verbonden. Dit zijn de PCI en IPCI, waarvan de bestuursleden door de bisschop van Rotterdam worden benoemd.

De Parochiële CaritasInstelling H. Bonifatiusparochie is met deze parochie verbonden en opereert binnen het territorium van deze parochie in Rijswijk en Den Haag Spoorwijk en Laakkwartier. Zie hier voor meer informatie.

De InterParochiële CaritasInstelling Trinitas, Sint Maarten en De Verrezen Christus is verbonden met de parochie en opereert binnen het territorium van de parochie in Leidschendam, Voorburg en Den Haag Leidschenveen. De parochie De Verrezen Christus in Voorburg maakt geen deel uit van de federatie Vlietstreek. Zie hier voor meer informatie over de IPCI.