Pastoor Bakker verzorgt een serie momenten onder de titel ‘Groeimomenten in leven en geloven’.
Hierin staat hij stil bij het inhoud geven aan het christelijk geloof, zichtbaar en betekenisvol binnen het (opgroeiend) leven.
Zo ontdek je wat het betekent om leerling van Jezus te zijn, christen in deze tijd en waardoor je kunt groeien in je leven en geloven.

 

 

Het kruisteken (15-07-2020)

Het eerste leef- en geloofmoment in deze serie gaat over het kruisteken en het kruisbeeld.

De eerste twee momenten komen vanuit een huiskamer van een gezin, waar ze een kindergebedshoekje hebben of zoals de kinderen het zelf zeggen ‘een plekje van Jezus’.

De (kinder)Bijbel (22-07-2020)

Het tweede leef- en geloofmoment in deze serie gaat over de (kinder)Bijbel.

De twee besproken Kinderbijbels zijn:
‘Bijbels verhalen voor jonge kinderen’, ISBN 90 216 1486 3, uitgeverij: Ploegsma
‘Kijkbijbel’, ISBN 90 6126 388 3, uitgeverij: Nederlands Bijbelgenootschap

Een manier om dagelijks in de Bijbel te lezen is met behulp van een leesrooster.

Het gebed (26-08-2020)

Deze keer spreekt pastoor Bakker over het gebed.

Maria (02-09-2020)

Deze keer spreekt pastoor Bakker over Maria.

Geloven een ontdekkingstocht (07-10-2020)

Dit vijfde leef- en geloofsmoment gaat over leren geloven.

Het avontuur met God (14-10-2020)

Dit zesde leef- en geloofsmoment gaat over het geloofsgesprek, over het avontuur met God.

Christelijke lichtfeesten (18-11-2020)

Dit zevende leef- en geloofsmoment gaat over de christelijke lichtfeesten in de donkere wintermaanden: Sint Martinus, Sinte Lucia, Kerstmis, Driekoningen en Maria Lichtmis.

Advent en Adventskrans (25-11-2020)

Dit achtste leef- en geloofsmoment gaat over de Advent en de Adventskrans, over de voorbereiding op Kerstmis.

De Kerststal (30-12-2020)

In dit negende leef- en geloofsmoment spreekt pastoor Bakker over de Kerststal. De Kerststal brengt het geheim van de geboorte van Christus te midden van ons mensen, in onze eigen huizen.

Driekoningen (06-01-2021)

In dit tiende leef- en geloofsmoment geeft pastoor Bakker uitleg over de drie Koningen, Caspar, Balthasar en Melchior en over de geschenken goud, wierook en mirre.

Feesten en vasten (24-02-2021)

In deze elfde video in serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over feesten en vasten. Waar gaat het bij een feest om? Waar gaat bij vasten om? Het prentenboek van de Vastenactie vindt u hier.

Feesten, lijden en opstaan (03-03-2021)

In deze twaalfde video in serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over feesten, lijden en opstaan. Het gaat over Palm- en Passiezondag, over op weg gaan naar Pasen.

Roeping (21-04-2021)

In deze dertiende video in serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over roeping. Hij spreekt over roeping bij het beeld van de Goede Herder in het Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn.

Mariamaand (28-04-2021)

In deze veertiende video in de serie ‘Groeimomenten in leven en geloof’ heeft pastoor Bakker het over Maria, over Moederdag en over de Rozenkrans. Hij doet dit bij de Maria-icoon in de kapel van het Centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn.