Pastoor Bakker verzorgt een subserie over de patronen van onze parochiekerken.
Wie waren zij? Zijn zij nog steeds een bron van inspiratie voor ons?

H. Bonifatius (18-05-2022)

Bonifatius stak in 716 vanuit Engeland de Noordzee over om hier de Friezen te bekeren. Hij was iemand met een sterke dadendrang. Zijn werk toont zijn volharding en taaiheid, maar ook zijn goedheid en liefde. Hij had een rotsvast geloof. In 754 werd hij in Dokkum door de heidenen vermoord.

H. Bernadette Soubirous (25-05-2022)

In 1858 verschijnt Maria in Lourdes achttien maal aan Bernadette Soubirous (1844-1879). Maria vertrouwt haar drie geheimen toe en wijst haar op de oorsprong van een nog steeds aanwezige bron. Maria maakt zich uiteindelijk bekend als de Onbevlekte Ontvangenis. Ondanks haar zwakke gezondheid en de roem die haar door de verschijningen overkwam, bleef Bernadette innerlijk de natuurlijkheid en rust zelve.

H. Paus Johannes XXIII (05-10-2022)

In 1958 wordt de dan 77-jarige Giuseppe Angelo Roncalli tot paus verkozen. Paus Johannes XXIII roept in 1959 het Tweede Vaticaans Concilie bijeen. Het doel is aggiornamento: het bij de tijd brengen van ons geloof, christen-zijn in deze tijd. Het concilie was één groot geloofsgesprek. In nederigheid en liefde bevorderde deze paus de vrede in de wereld. In 1963 schreef hij de encycliek Pacem in Terris (Vrede op Aarde).

H. Gerardus Majella (12-10-2022)

De Italiaanse redemptoristische broeder Gerardus Majella leefde van 1726 tot 1755. Hij was kleermaker, koster, portier, geldinzamelaar, ziekenverpleger en een bijzondere raadgever in geestelijke zaken. Hij had op een bijzondere manier contact met het hemelse en een grote liefde voor zijn medemensen. Zijn leven bestond uit gebed en opoffering.

St. Martinus (16-11-2022)

Martinus van Tours (316 – 397) was soldaat in het leger van de Romeinse keizer. Door het delen van zijn mantel met een bedelaar ervaarde hij dat wat je voor een ander doet, je voor Jezus doet. De soldaat werd een strijder voor Christus. Zijn moedige christelijke levenswijze is ons tot voorbeeld. Ook wij mogen lichtpuntjes voor elkaar zijn.

HH. Petrus en Paulus (23-11-2022)

De heiligen Petrus en Paulus staan aan de basis van de Kerk. Petrus werd van de visser Simon tot het fundament van de Kerk, de stichter van de eerste christelijke gemeenschap en het symbool van de eenheid van de Kerk. Paulus werd van de farizeeër Saulus tot de heraut van het Evangelie, de apostel van de heidenen en het symbool van de missie van de Kerk.

HH. Maria en Jozef (14-12-2022)

De H. Maria, de moeder van Jezus is een ontvankelijke en vragende vrouw.
Zij ervaart Gods trouw in haar leven. Zij is ons allen tot moeder gegeven.
De H. Jozef uit het geslacht van koning David, is haar toegewijde echtgenoot en de liefdevolle voedstervader van Jezus. Hij is de patroon van de arbeiders.

H. Benedictus (21-12-2022)

Benedictus van Nursia (480-547) leefde drie jaar als kluizenaar in de buurt van Rome om daarna met zijn metgezellen de eerste kloosters te stichten. Vervolgens trekt hij naar Monte Casino. Hier schrijft hij zijn kloosterregel, een regel voor een school van gebed en arbeid, een open plaats om aan en in je leven te leren om zo je roeping te vinden.