Pastoor Bakker verzorgt een subserie over de patronen van onze parochiekerken.
Wie waren zij? Zijn zij nog steeds een bron van inspiratie voor ons?

H. Bonifatius

Bonifatius stak in 716 vanuit Engeland de Noordzee over om hier de Friezen te bekeren. Hij was iemand met een sterke dadendrang. Zijn werk toont zijn volharding en taaiheid, maar ook zijn goedheid en liefde. Hij had een rotsvast geloof. In 754 werd hij in Dokkum door de heidenen vermoord.

H. Bernadette Soubirous

In 1858 verschijnt Maria in Lourdes achttien maal aan Bernadette Soubirous (1844-1879). Maria vertrouwt haar drie geheimen toe en wijst haar op de oorsprong van een nog steeds aanwezige bron. Maria maakt zich uiteindelijk bekend als de Onbevlekte Ontvangenis. Ondanks haar zwakke gezondheid en de roem die haar door de verschijningen overkwam, bleef Bernadette innerlijk de natuurlijkheid en rust zelve.