Leef- en geloofmoment: Het Onze Vader

De zesennegentigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van...

Lees verder

Leef- en geloofmoment: Deugdzaam leven

De tweeënnegentigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie...

Lees verder

Inspiratiebijeenkomst ‘Zorg voor de schepping’

Op zaterdag 22 oktober kwamen twintig mensen in de pastorie van H. Bonifatiuskerk bij elkaar om na te denken over onze verantwoordelijkheid voor de schepping. Marjolein Tiemens hield een inspirerende inleiding waarin het leven, het bekeringsproces en de spiritualiteit van de heilige Franciscus van Assisi ons tot voorbeeld werd gesteld....

Lees verder

Inschrijving vormselproject gestart

Jongeren helpen bij hun geloofsontwikkeling, dat is waar wij graag aan willen bijdragen in het driejarige vormselproject van de parochies van de federatie Vlietstreek (Rijswijk, Voorburg en Leidschendam). Tijdens de bijeenkomsten kun je in een vertrouwde omgeving met je leeftijdsgenoten praten over het geloof. Plezier en gezelligheid horen daar zeker...

Lees verder

Leef- en geloofmoment: Hongerdoek

De zesenzeventigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie...

Lees verder