‘Wij Geloven in Rijswijk’ op 26 januari 2020
in de H. Bonifatiuskerk

Gezamenlijke oecumenische viering van vier Rijswijkse kerken die onder het motto ‘Wij Geloven in Rijswijk’ die zich samen inzetten voor de oecumene: Rooms-Katholieke Federatie Vlietstreek, waarvan de Bonifatius- en de Benedictus en Bernadettekerk deel uit maken, de Protestantse Gemeente Rijswijk (Oude en Nieuwe Kerk) en de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel), de Nederlands Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk).

Klik op de foto voor uitvergroting.