Bedevaart naar Banneux van 24 tot en met 28 mei

Ongeveer dertig kilometer vanaf Luik ligt het heiligdom van Banneux Notre Dame. Hier verscheen Maria in 1933 acht maal aan Mariëtte Beco en maakte zich bekend als de Maagd der Armen en zij deed daar de belofte de zieken te helpen en het lijden te komen verlichten. Al vele jaren organiseert het...

Lees verder

Viering van de Goede Week en Pasen

De vieringen van de Goede Week en Pasen laten ons Jezus volgen op zijn reddende weg van lijden, sterven en verrijzenis. Uit liefde voor ons is Hij deze weg ten leven gegaan. Het gebruikelijke overzicht met tijden, kerken, voorgangers en koren vindt u hier.   Palmzondag Op zaterdag 13 en...

Lees verder

Viering op Paaszaterdag voor kinderen

Omdat kinderen de Goede Week en de Paaswake niet of maar gedeeltelijk meemaken, missen ze een kernverhaal van ons christelijk geloof. Daarom is er voor kinderen van de basisschoolleeftijd een speciale viering op zaterdag 20 april om 19 uur in de Bonifatiuskerk.   Wat gebeurt er dan? Aan de hand van de belevenissen van...

Lees verder

Passieconcert in de Bonifatiuskerk

Voorburgs Vocaal Ensemble brengt juweel uit passie-repertoire: de Choral Passion van Hugo Distler Als opmaat naar Pasen voert het Voorburgs Vocaal Ensemble (VVE) op Palmzondag 14 april om 15.00 uur het passieconcert de Choral Passion van Hugo Distler uit in de Bonifatiuskerk in Rijswijk. Het ensemble staat onder leiding van...

Lees verder

Passieconcert in Martinuskerk

Op Goede Vrijdag 19 april wordt er om 19.00 uur in de Sint Martinuskerk (Oosteinde 54) te Voorburg een passieconcert gegeven. Medewerkenden zijn het parochiekoor Sint Maarten, Demelza van der Lans (sopraan), Merel van der Meulen (viool) en Bernard Dijkman (declamaties). Het geheel staat onder leiding van Jos Siebers. Het concert bestaat...

Lees verder

Sacrament van Boete en Verzoening

Dit Sacrament doet de mens de barmhartigheid van God ondervinden om zelf als mens barmhartigheid te beoefenen. In de tijd voorafgaand aan het grootste feest van ons christenen: het Paasfeest, wordt er extra gelegenheid gegeven om je met God te verzoenen. De mogelijkheid om het Sacrament van Boete en Verzoening...

Lees verder

Kinderen en Palmpasen

Op zondag 14 april is het Palmzondag. De kinderen zijn dan extra welkom in de kerk om met hun Palmpaasstokken mee te lopen in de Palmpaasprocessie. Dit geldt vooral voor de kinderen die zich voorbereiden op de eerste heilige Communie.   Benedictus en Bernadettekerk Hier zingt in de viering van...

Lees verder