Vredesweek: bidden om vrede

Tijdens de Vredesweek vindt u hier elke dag een gebed om vrede. Zie hier voor meer informatie over de Vredesweek. Zondag 24 september God van liefde, Uw Zoon biedt ons zijn vrede aan. Wij bidden U om vrede in de wereld, om vrede in ons hart; dat wij al onze...

Lees verder

Gezamenlijke Ziekenzalving

In het Evangelie lezen we dat de zieken Jezus willen aanraken, “want er ging van Hem een kracht uit die allen genas” (Lc 6,19). In het geloof dat Hij de geneesheer is die de zieken nodig hebben en dat Hij in de sacramenten niet ophoudt ons aan te raken dienen we dit...

Lees verder

Nieuwe naam voor de gefuseerde parochie

Door de voorgenomen fusie ontstaat er een nieuwe parochie. In overleg met de bisschop van Rotterdam worden u twee parochienamen aangereikt. Alle parochianen mogen hun stem uitbrengen. Achterin de kerken liggen stembiljetten. U kunt u stem ook via e-mail uitbrengen. Naast de gekozen naam dient u hierbij ook uw naam,...

Lees verder

Samen één parochie

Samen Kerk zijn aan de Vliet We zijn samen Kerk in de RK Federatie Vlietstreek, die bestaat uit drie parochies en vier kerkgebouwen. Na acht jaar van meer en beter samenwerken is het moment aangebroken om een volgende stap te zetten. De beleidsplannen in de afgelopen jaren hebben gewerkt aan...

Lees verder

Aanmelding voor eerste heilige Communie in 2024

Wij nodigen kinderen uit groep 4 van de basisschool weer uit voor de voorbereiding op de eerste heilige Communie in 2024. Deelname is mogelijk als u en uw kind staan ingeschreven als parochiaan. Vanaf 1 september kunt u uw kind aanmelden door het digitaal invullen en opsturen van het ‘Aanmeldformulier...

Lees verder

Leesgroep: De kunst van het liefhebben

Liefde en eenheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Christus navolgen is de radicale keuze maken te willen liefhebben zoals Christus en dat vraagt eenheid. Chiara Lubich (1920-2008) stichtte de wereldwijde Focolarebeweging. Door te leven met het Evangelie ontwikkelde zij haar eigen kunst van het liefhebben. In een verzameling teksten –...

Lees verder

Informatiemiddag mantelzorg: woensdag 4 oktober

Wie zorgt er voor mij als ik langdurig ziek ben, een beperking heb of hulpbehoevend ben? De komende jaren wordt mantelzorg een steeds schaarser ‘artikel’. Het aantal zelfstandig wonende 75-plussers groeit gestaag maar het aantal potentiële mantelzorgers per zorgvrager neemt flink af door de vergrijzing en de groei van het...

Lees verder

Mariaconcert in de St. Martinus op 8 oktober

Mariaconcert voor jong en oud op zondag 8 oktober in de St. Martinuskerk Op zondag 8 oktober is er in de St. Martinuskerk in Voorburg weer een Mariaconcert door het parochiekoor Sint Maarten onder leiding van Jos Siebers en de sopraan Demelza van der Lans. Tijdens dit Mariaconcert zullen onder...

Lees verder

Kerstgroet voor onze missionarissen

Een missionaris is een man of vrouw die door de Kerk wordt uitgezonden om het geloof te verkondigen en uit te dragen. Vroeger waren dit vaak zusters, broeders of paters, later werden ook leken als missionair werker uitgezonden. Meestal kwamen deze mensen niet terug. Als ze gingen, dan was het...

Lees verder