Leef- en geloofmoment: Patronen van onze kerken

De zevenentachtigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie...

Lees verder

Inschrijving vormselproject gestart

Jongeren helpen bij hun geloofsontwikkeling, dat is waar wij graag aan willen bijdragen in het driejarige vormselproject van de parochies van de federatie Vlietstreek (Rijswijk, Voorburg en Leidschendam). Tijdens de bijeenkomsten kun je in een vertrouwde omgeving met je leeftijdsgenoten praten over het geloof. Plezier en gezelligheid horen daar zeker...

Lees verder

Leef- en geloofmoment: Deugdzaam leven

De zesentachtigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie...

Lees verder

Nieuwe Kerk aan de Vliet

Kerk aan de Vliet, nummer 5 van jaargang 6 ligt bij de drukker. Vanaf 1 oktober wordt deze nieuwe Kerk aan de Vliet bij onze parochianen bezorgd. Daarna zullen ze ook in onze kerken liggen. Digitaal is dit nummer hier reeds te zien.

Lees verder

De spiritualiteit van H. Titus Brandsma

Op 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard. Een goede aanleiding om ons te verdiepen in zijn spiritualiteit. Voor Titus Brandsma gingen persoonlijke devotie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand. Zijn intieme relatie met God was bepalend voor zijn handelen in de wereld. Om nader kennis te maken met deze...

Lees verder

Ouderenbonden organiseren middag over dementie

Op woensdag 5 oktober organiseren de ouderenbonden van Leidschendam en Voorburg (PCOB en KBO) een middag over dementie. De middag duurt van 14.00 tot 16.00 uur en vindt plaats in de Koningkerk te Voorburg (Bruijnings Ingenhoeslaan 4; bereikbaar onder andere met bus 23 en tram 2). Tim van Iersel zal een...

Lees verder

Leef- en geloofmoment: Het Onze Vader

De vierentachtigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van...

Lees verder

Missionaire parochie: twee leesgroepen

In het Pinksternummer van Kerk aan de Vliet leest u een verslag van de conferentie ‘De missionaire parochie’ in Breda. Hier werd iets zichtbaar en voelbaar van hetgeen de parochies in Nederland de komende decennia zal bezighouden en waartoe de verrezen Heer Jezus ons ook uitnodigt, oproept en met de...

Lees verder

Aanmelding eerste H. Communie 2023

De inschrijving voor deelname aan de voorbereiding op de eerste heilige Communie is weer mogelijk. De ouders/verzorgers van de leerlingen die nu in groep 4 van de basisschool zitten krijgen via de scholen een uitnodigingsbrief. Mocht u deze brief niet ontvangen, maar wilt u uw kind toch graag aanmelden voor...

Lees verder

Stamppotmaaltijd voor Kitale

Op vrijdag 14 oktober organiseren de Vrienden van KAP een stamppotmaaltijd in Wijkcentrum De Plint, Prins Frederiklaan 7, 2263 GZ Leidschendam. Programma: 17.30 uur: Ontvangst met een welkomstdrankje. 18.30 uur: Stamppotbuffet. U kunt kiezen uit verschillende soorten stamppot met daarbij worst, spek, gehaktbal of vegetarisch alternatief. Verder jus, mosterd en...

Lees verder