Leeswijzer voor berichten over corona

In deze tijd van corona plaatsen wij vrijwel dagelijks nieuwe berichten op onze website. Vaak zijn het wijzigingen van eerdere berichten of aanvullingen daarop. Om te voorkomen dat er een overvloed aan kleine berichten ontstaat, is er voor gekozen om het tot vier berichten te beperken die voortdurend aangepast worden....

Lees verder

Oproep tot gebed

Video-uitzendingen vanuit de RK Vlietstreek Vanaf maandag 30 maart wordt er dagelijks van maandag tot en met zaterdag voor u een viering van gebed en bemoediging uitgezonden. Deze vieringen duren ongeveer tien minuten. U vindt ze dagelijks om 12.00 uur hieronder. We sluiten hiermee aan bij het vertrouwde gebedsmoment van...

Lees verder

Aandacht voor de naaste in de tijd van corona

Juist in deze tijd is het belangrijk dat wij aandacht hebben voor onze naasten, mensen die hulp nodig hebben, mensen die eenzaam zijn en juist nu in het geheel geen contact meer hebben met anderen. De prefaties van de Veertigdagentijd roepen ons hiertoe op. Prefatie van de veertigdagentijd I Heilige...

Lees verder

Paasnummer Kerk aan de Vliet

Onze redactie is erin geslaagd ook in deze roerige tijd een actueel Paasnummer van Kerk aan de Vliet te maken. Wel moet opgemerkt worden dat alle aankondigingen na 13 april onder voorbehoud zijn vanwege het coronavirus. Op donderdag 26 maart wordt dit nummer van Kerk aan de Vliet bij ons...

Lees verder

Inspiratie in deze tijd van het coronavirus

Nu onze kerken gesloten zijn willen wij u ook via deze weg nabij en u steunen met teksten van de leden van het pastoraal team en met verwijzingen naar andere websites.   Vanuit het pastoraal team Hier vindt u de overweging van pastoor Bakker op zondag 29 maart: de vijfde...

Lees verder

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Alle publieke liturgische vieringen worden tot en met 31 mei (Pinksteren) afgelast De Nederlandse bisschoppen kondigen aan dat de publieke liturgische vieringen met Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm), met Pasen en vervolgens gedurende de Paastijd tot en met Pinksteren dit jaar worden afgelast. Dit gebeurt...

Lees verder

De Kruisweg bidden

Het was de bedoeling tijdens de Veertigdagentijd elke vrijdagavond om 19.00 uur in de HH. Petrus en Paulus de Kruisweg te bidden. Nu dit niet mogelijk is, bieden wij u hier een alternatief. Ook op Goede Vrijdag kunt op deze wijze stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer. Het...

Lees verder

‘Palmpaasstokken’ in de tijd van corona

Dit jaar kunnen we door het coronavirus helaas niet samenkomen om Palmzondag te vieren of om palmpaasstokken te knutselen en te versieren. We kunnen deze ook niet naar oude mensen brengen, want het is nu niet verstandig om bij hen op bezoek te gaan. Toch willen we oude mensen graag groeten...

Lees verder

Vastenactie 2020: ‘Jacinta r€kent op ons!’

Vastenactie in de tijd van corona Het begon zo mooi: met groot enthousiasme en veel offervaardigheid werd dit jaar gewerkt aan de actie ‘Jacinta r€kent op ons’, waarbij de parochies van de federatie Vlietstreek in het kader van de Bisschoppelijke Vastenactie geld willen bijeenbrengen ter ondersteuning van het werk van...

Lees verder

Het CaFE wordt geopend

In de Paastijd, als de Veertigdagentijd voorbij is, openen wij op de eerste woensdag in mei ons CaFE! Vanwege het coronavirus is de opening van het CaFE uitgesteld. Zodra we voldoende duidelijkheid hebben zullen we de nieuwe openingsdatum bekendmaken. CaFE staat voor Catholic Faith Exploration, verkenning van het katholieke geloof,...

Lees verder