Diakenwijding Henk van Zoelen

Mensen bekend maken met Christus In het parochieblad van augustus/oktober heeft Henk van Zoelen ons bedankt voor de begeleiding en samenwerking tijdens de pastorale stage in onze parochies. In de afgelopen twee jaar ontmoetten wij hem bij diverse gelegenheden, nu, bij het afscheid willen wij graag meer weten over zijn...

Lees verder

125 Sint Martinuskerk

Het is dit jaar 125 jaar geleden dat de Sint Martinuskerk in Voorburg gebouwd en gewijd werd. Op 29 juni 1891 werd de eerste steen gelegd en bijna twee jaar later vond de kerkconsecratie van de Sint Martinus plaats op 24 april 1893. Reden voor een feest. Gedurende 125 jaar...

Lees verder

Interkerkelijke inzameling Voedselbank

De kerken in Leidschendam en Voorburg organiseren op 10 en 11 november de jaarlijkse inzameling-actie ten behoeve van de Voedselbank Stichting Buren. De Voedselbank zorgt er met haar voedselpakketten voor dat mensen die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen toch voldoende te eten hebben. Helaas is de Voedselbank...

Lees verder

Sint Maarten lampionnenoptocht

Op 11 november is de Sint Maarten lampionnenoptocht door Voorburg. Alle gezinnen met kinderen worden opgeroepen op deze zondagavond mee te lopen om de patroon van de gemeente Voorburg feestelijk in herinnering te brengen. Politie, vrijwilligers en drumband begeleiden de optocht door enkele straten, waar door gulle gevers lekkernijen aan...

Lees verder

Nieuwe Kerk aan de Vliet is verschenen

Kerk aan de Vliet, nummer 2,5 – het oktober/december nummer – is verschenen. Komende dagen worden de bladen bezorgd en vanaf 20 oktober liggen ze achter in onze kerken. In dit nummer aandacht voor de diakenwijding van Henk van Zoelen die als diakenstudent stage liep in onze parochies. Voor alle...

Lees verder

Nieuwe seizoen Mantelzorgcafé ‘MOM’ van start

Vanaf donderdag 27 september is er weer Mantelzorgcafé ‘Mantelzorgers Ontmoeten Mantelzorgers’ (MOM) in de Bibliotheek aan de Vliet, locatie Voorburg. Mantelzorgers kunnen er terecht voor informatie, een luisterend oor en het onderling uitwisselen van ervaringen. Het mantelzorgcafé vindt elke vierde donderdagavond van de maand van 19.30 tot 21.00 uur plaats...

Lees verder

65 jaar KBO Voorburg

    De KBO van Voorburg viert dit jaar dat zij 65 jaar bestaat. Vandaag was er een feestelijk diner met toespraken van de voorzitter en van de burgemeester.       Ruim 150 gasten hebben zich uitstekend vermaakt.   De parochie werd door de pastoor en de diaken vertegenwoordigd....

Lees verder

Start nieuwe groep Vormselvoorbereiding

Binnenkort gaat een nieuwe groep van start met de voorbereiding op het Vormsel. Tijdens de bijeenkomsten van het vormselproject kunnen jongeren in een vertrouwde omgeving met hun leeftijdsgenoten praten over en groeien in het geloof. Een vormingsproces van drie jaren waarbij uiteindelijk de stap naar het sacrament van het heilig...

Lees verder