Hartoperatie pastoor Bakker

Afgelopen donderdag 8 augustus is pastoor Bakker aan zijn hart geopereerd en heeft hij een aantal bypasses gekregen. De operatie is geslaagd. Nu heeft hij tijd nodig om van deze zware operatie te herstellen. Met uw gebed kunt u hem daarin steunen en nabij zijn.   Zondagmiddag is de pastoor...

Lees verder

Nieuwe Alpha van start na de zomer

Op woensdag 11 september zal er in de Maartenszaal (pastorie St. Martinuskerk, Oosteinde 54, Voorburg) een vrijblijvende informatieavond zijn over de tweede Alpha in onze parochiefederatie. Alpha is een eigentijdse cursus van tien weken over de kernpunten van het geloof. Alles draait om ontmoeting, uitleg en gesprekken. Op de informatieavond kunt...

Lees verder

Viering met de scouting

Scouting Sint Maarten-Hildegard bestaat dertig jaar. Al die jaren vormen ze een groep enthousiaste mensen van verschillende leeftijden. Op 24 augustus gaan ze gezamenlijk op jubileum zomerkamp. Het vertrek is bij de Sint Martinuskerk, waar eerst om 9.30 uur een korte viering zal zijn met een gebed en zegen over...

Lees verder

Bidden voor de schepping

Paus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping. In dat weekeinde zullen wij in onze kerken hier aandacht aan besteden. Als we bidden voor de schepping moeten we vooral ook bidden voor onszelf, dat we tot een nieuwe visie op de schepping komen en...

Lees verder

Dagtrip voor oudere parochianen

Wij gaan naar Leiden Wij spreken inmiddels van een traditie dat er een zomerdagtrip voor de oudere parochianen van de St. Maarten- en de Trinitasparochie wordt georganiseerd. Dit jaar is de datum 10 september. De bestemming is de sleutelstad Leiden. Zoals gebruikelijk is er zowel een religieus tintje als een meer...

Lees verder

Orgelconcert door Ben van Oosten

Op zondagmiddag 15 september om 15.00 uur zal Ben van Oosten, een van onze organisten, in de serie Muziek in de Bonifatius een orgelconcert geven. De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollectie en de gelegenheid een glaasje te nuttigen. Er worden werken gespeeld van Bach (o.a. Praeludium...

Lees verder

Cinekerk: Selma

Op woensdagavond 18 september wordt in de serie Cinekerk de film ‘Selma’ vertoond. De film begint om 20.00 uur in de Maartenszaal van de pastorie van de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom. Het waargebeurde verhaal beslaat drie tumultueuze maanden in...

Lees verder

Startviering jongeren

Op 22 september openen wij het nieuwe seizoen met een “Startviering” om 11.00 uur in de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk. Alle jongeren van de vormselgroepen (van nu en uit het verleden) en de kinderen die eerste heilige Communie hebben gedaan worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze viering waarbij wij de...

Lees verder

Algemene Ziekenzalving

In al hun kwetsbaarheid richten mensen zich tot onze God om hen in het Sacrament van de Ziekenzalving aan te raken en te sterken wanneer de levensomstandigheden om meer nabijheid vragen van God. In het Evangelie zien we dat Jezus de mensen, die hierom vragen, aanraakt met zijn woorden, met...

Lees verder