Laat overal vele sterren stralen

Steeds vaker hoor je dat mensen het wel zo’n beetje gehad hebben met corona. De benodigde maatregelen belemmeren ons ernstig in onze omgang met elkaar. De komende wintermaanden zullen voor velen geen gemakkelijk tijd worden, want we zijn voorlopig nog niet van corona verlost. In een federatie met zo’n dertigduizend...

Lees verder

Fratelli tutti: Allen broeders

Begin oktober verscheen de encycliek Fratelli tutti: Allen broeders. Met deze brief voegt paus Franciscus weer een nieuw hoofdstuk toe aan de sociale leer van de Kerk. De sociale leer gaat over ons handelen in de wereld. In de sociale leer wordt de betekenis van het Evangelie voor ons dagelijks leven doordacht:...

Lees verder

Start nieuwe Vormselgroep

In januari 2021 begint een nieuwe groep die zich voorbereidt voor het heilig Vormsel. Op woensdag 9 december is er om 20.30 uur een online informatieavond voor ouders. Voor meer informatie over het Vormsel en de voorbereiding daarop, over de aanmelding voor het Vormsel en over de informatieavond zie hier.

Lees verder

Nieuwe Marriage Course

De volgende Marriage Course wordt online gegeven. De cursus begint op 22 januari. De deelnemers kunnen zich uiterlijk nog op 22 januari ‘s ochtends aanmelden. De cursus is opgezet voor stellen die willen gaan trouwen én voor reeds langer gehuwden. Zie voor meer informatie op de website van het bisdom...

Lees verder

Klokken van de Sint Martinuskerk

Op 28 augustus 2020 heeft het bestuur uitleg gegeven over de ingreep in het slaan van de klokken van de Sint Martinuskerk. Deze ingreep, het in het algemeen zachter instellen van de slagen, het verwijderen van de kwartslagen van de kleine klok en de grote klok en de halfuur slagen...

Lees verder

Leef- en geloofmoment: Moderne heiligen

De drieëntwintigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie...

Lees verder

Najaarscollecte voor PCI en IPCI

Een groot deel van Nederland viert in december het Sinterklaas- en Kerstfeest. Voor veel mensen de gelegenheid om elkaar blij te maken met een cadeau. Voor sommigen is de maand december echter niet zo feestelijk als zij zouden wensen omdat zij daar het geld niet voor hebben. De (Inter)Parochiële CaritasInstellingen...

Lees verder

KRO-vieringen vanuit de H. Bonifatiuskerk

In 2021 komen de mediavieringen van de KRO vanuit het bisdom Rotterdam uit de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Onlangs verzocht bisschop Van den Hende ons om samen met de parochiegemeenschap zeven keer per jaar deze vieringen te verzorgen. Met een snel opgericht kernteam zoeken we naar vrijwilligers die de uitdaging...

Lees verder