Ouderbijeenkomsten over geloofsopvoeding

Het gezin is de eerste plek waar een kind zijn of haar geloof kan gaan ontdekken. Helaas is het de laatste decennia minder vanzelfsprekend geworden om je kind de rijkdom van een gelovig leven mee te geven. De ouders die hier op dit moment wél voor kiezen, doen dit welbewust. Maar...

Lees verder

Vervolggesprekken synodaal proces

In oktober 2021 lanceerde paus Franciscus de grootste volksraadpleging ooit onder rooms-katholieke gelovigen. Het was de eerste stap van een meerjarig ‘synodaal proces’ over ‘synodaliteit’. Met dit woord geeft de paus aan dat het er om gaat om als Kerk samen een weg vooruit te vinden met inbreng en medewerking...

Lees verder

Maak je eigen Paaskaars

Op vrijdag 1 maart kun je van 13.30 tot 15.30 uur je eigen Paaskaars maken in de pastorie van de Martinuskerk. Marja en Marion zullen deze activiteit begeleiden. Eerst is er een korte uitleg van symbolen die vaak gebruikt worden. Daarna ga je aan de slag en bepaal je welke symbolen bij jouw...

Lees verder

Wereldgebedsdag: Verdraag elkaar in liefde

Elk jaar op de eerste vrijdag in maart is het Wereldgebedsdag. Deze dag wordt voorbereid door een groep vrouwen, steeds uit een ander land. Dit jaar zijn het Palestijnse vrouwen. Het thema is ‘Verdraag elkaar in liefde’. Dit jaar is de viering van de Wereldgebedsdag op 1 maart om 19.30...

Lees verder

Twee avonden over de Eucharistie

Vanuit de deelnemers van de Alphacursus is de vraag gekomen naar uitleg, meer inzicht en beleving van de Eucharistie. Pastoor Bakker wil hen en ook anderen tegemoet komen om twee avonden met elkaar stil te staan bij de viering van de Eucharistie. Op dinsdag 12 en 19 maart van 20.00...

Lees verder

Vastenactie 2024: Leven in een veranderende wereld

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van de gevolgen van klimaatverandering. De mensen in het zuiden van Zimbabwe zijn afhankelijk van gewassenteelt met regenwater. Bedreiging van voedselzekerheid In de plattelandsgemeenschappen in de provincie Masvingo leven boeren die voor hun voedselvoorziening en levensonderhoud grotendeels afhankelijk zijn van kleinschalige...

Lees verder

Digitale Veertigdagenretraite: De steen is weggerold

U kunt zich via www.40dagenretraite.org voor deze retraite inschrijven. Deelnemers krijgen dagelijks, vanaf Aswoensdag tot Pasen, een mail met Bijbelteksten, meditatieve vragen en citaten. Deze retraite, aangeboden door de jezuïeten, biedt een innerlijke reis op weg naar Pasen en wordt door velen als verrijkend ervaren. Desgewenst kunt u uw ervaringen in...

Lees verder

Oecumenische vieringen in de Veertigdagentijd

Gedurende de Veertigdagentijdig zijn er op verschillende plaatsen oecumenische meditatieve vieringen. In Voorburg zijn de vieringen op de woensdagavond. Deze vieringen worden voorbereid door een werkgroep vanuit de Martiniwijkgemeente (PGV) en de Sint Martinuskerk. Vanuit eenheid in verscheidenheid worden de vieringen uitgewerkt. Het centrale thema is dit jaar ‘Aan tafel...

Lees verder

CD van orgelconcert Gerard Legierse

De Concertcommissie Muziek in de Bonifatius heeft een CD uitgebracht van het orgelconcert dat Gerard Legierse op 25 juni 2023 heeft gegeven in de Bonifatiuskerk. Deze CD heeft Gerard Legierse op zondag 21 januari bij de opening van het nieuwe concertseizoen aangeboden aan Mark Wit, wethouder van cultuur van de...

Lees verder

Zorg voor de schepping

De wereldwijde klimaatcrisis vraagt om oplossingen. Op 4 oktober verscheen hierover een nieuwe brief van paus Franciscus: Laudate Deum. De Laudato Si’ Alliantie Nederland kwam onlangs met een klein boekje met een samenvatting van de encycliek Laudato Si’, aangevuld met een aantal gespreksvragen. Hierover gaan we samen met diaken Pier...

Lees verder