Leef- en geloofmoment: Patronen van onze kerken

De tweeëntachtigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie...

Lees verder

Twee avonden over de zeven Sacramenten

Tot 9 juli is in ons bisdom een themajaar over de Sacramenten. Door het ontvangen van de sacramenten verandert je levensweg in een geloofsweg. Wij vieren ons geloof en ons leven in de sacramenten. Er zijn sacramenten die meer in stilte plaatsvinden en andere sacramenten zijn aanleiding om met meer...

Lees verder

Tentoonstelling Moeder Teresa

Na drie weken in de St. Martinuskerk kunt u nu in de H. Bonifatiuskerk tot en met zondag 12 juni een tentoonstelling over Moeder Teresa bekijken. Met een groot aantal panelen wordt haar leven en werk in beeld gebracht en toegelicht. Het gaat over haar jeugd, haar roeping en spiritualiteit,...

Lees verder

Nieuwe Kerk aan de Vliet

Vandaag is het Pinksternummer van Kerk aan de Vliet naar de drukker gegaan. Vanaf vrijdag 27 mei wordt dit nummer bij onze parochianen bezorgd en vanaf Pinksteren is het beschikbaar in onze kerken. Nu al kunt u de digitale versie hier bekijken.

Lees verder

Geloven in de ander: Samen één missie

In een jaarlijkse campagne rond Pinksteren besteden wij aandacht aan het mooie en zo belangrijke werk van de missionarissen. ‘Geloven in de ander. Samen één missie’ is het thema van de Pinksteractie in 2022. Elke dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en...

Lees verder

Leef- en geloofmoment: Deugdzaam leven

De tachtigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie...

Lees verder

Ontspanningsmiddag voor ouderen en zieken in Rijswijk

Op dinsdag 31 mei wordt er in de Benedictuszaal van de Benedictus en Bernadettekerk weer een gezellige ontspanningsmiddag georganiseerd door de Zieken- en Ouderenbezoekgroep van de Bonifatiusparochie. De middag is vooral bedoeld voor zieken, ouderen en alleenstaanden van onze gemeenschap en duurt van 14.00 tot 16.30 uur. Vast ingrediënt is...

Lees verder

Sycamore – Waar geloof jij in?

Sycamore is een nieuwe cursus over het katholieke geloof en waarom dit relevant is voor ons leven. Er is ruimte om andere mensen te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en over zaken na te denken die er echt toe doen. Iedereen is welkom! Elke Sycamorebijeenkomst bestaat uit: ontmoeting, samen een...

Lees verder

De spiritualiteit van H. Titus Brandsma

Op 15 mei is pater Titus Brandsma heilig verklaard. Een goede aanleiding om ons te verdiepen in zijn spiritualiteit. Voor Titus Brandsma gingen persoonlijke devotie en maatschappelijke betrokkenheid hand in hand. Zijn intieme relatie met God was bepalend voor zijn handelen in de wereld. Om nader kennis te maken met deze...

Lees verder

AZC Rijswijk mag openblijven tot eind november

Het AZC in Rijswijk mag nog een half jaar langer openblijven. Dat besloot de gemeenteraad dinsdagavond. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag de locatie aan de Lange Kleiweg tot en met 30 november dit jaar gebruiken. Daarna komt er een centrum voor flexibel wonen. Zie hier voor meer. Zie...

Lees verder