Oecumenische zomergebedsdienst in Rijswijk

Op donderdag 16 juli komen de samenwerkende Kerken van ‘Wij geloven in Rijswijk’ bijeen om in deze tijd van crisis samen het geloof te vieren, elkaar hoopvol te bemoedigen, liefdevol stil te staan bij het leed dat het coronavirus heeft veroorzaakt en om te bidden voor hen die onder lijden...

Lees verder

Leef- en geloofmoment: Zorg voor de schepping

De tweede video in de serie ‘Leef en geloofmoment’ Deze nieuwe serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een...

Lees verder

Video Eucharistieviering 15e zondag door het jaar 12 juli

Hier vindt u zondag om 11.00 uur de viering van de 15e zondag door het jaar 12 juli. De lezingen van deze viering vindt u hier. Waardeert u de uitzending van onze Eucharistievieringen? U kunt een bijdrage overmaken op onze bankrekening: NL22 RABO 0156 3487 21 van RK Federatie Vlietstreek. U...

Lees verder

Maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus

Bisschoppenconferentie over corona: Protocol voor vieringen in de R.-K. Kerk vanaf 1 juni, uitreiking heilige Communie vanaf 14 juni In de parochies en andere instellingen van de Rooms-Katholieke Kerk worden met ingang van 1 juni 2020 de publieke liturgievieringen hervat. In gezamenlijkheid hebben de Nederlandse bisschoppen op 20 mei 2020...

Lees verder

Leeswijzer voor berichten over corona

In deze tijd van corona plaatsen wij vrijwel dagelijks nieuwe berichten op onze website. Vaak zijn het wijzigingen van eerdere berichten of aanvullingen daarop. Om te voorkomen dat er een overvloed aan kleine berichten ontstaat, is er voor gekozen om het tot vier berichten te beperken die voortdurend aangepast worden....

Lees verder

Oproep tot gebed

Eucharistievieringen op zondag rechtstreeks volgen Iedere zondag kunt om 11.00 uur de Eucharistieviering rechtstreeks via deze website volgen.   Misintenties Uw misintenties kunt u op de gebruikelijke manier opgeven bij de secretariaten van onze kerken. Wilt u dat uw misintentie gelezen wordt in de Eucharistieviering die uitgezonden wordt, dan kunt dat...

Lees verder

Aandacht voor de naaste in de tijd van corona

Juist in deze tijd is het belangrijk dat wij aandacht hebben voor onze naasten, mensen die hulp nodig hebben, mensen die eenzaam zijn en juist nu in het geheel geen contact meer hebben met anderen. Heel de Kerk en ieder van ons is geroepen tot dienstbaarheid. Als leerlingen van Jezus zijn...

Lees verder

Inspiratie in deze tijd van het coronavirus

  Nu onze kerken gesloten zijn willen wij u ook via deze weg nabij zijn en u steunen met teksten van de leden van het pastoraal team en met verwijzingen naar andere websites.   Leef- en geloofmoment Op woensdag 1 juli start het pastoraal team een nieuwe serie video’s. Zie...

Lees verder

Eerdere uitzendingen van vieringen

  Hier vindt u eerder uitgezonden Eucharistievieringen en de laatste dagelijkse uitzendingen van Gebed en bemoediging.   Eucharistievieringen 14e zondag door het jaar: 5 juli Klik na het eerste aanklikken op: “Bekijk deze video op YouTube” 13e zondag door het jaar 28 juni Klik na het eerste aanklikken op: “Bekijk deze video...

Lees verder