Verschillende christelijke gemeenschappen in Leidschendam en Voorburg zijn lid van de lokale Raad van Kerken. De Raad beschikt over een eigen website.

Zij rekent het tot haar taak om:
– oecumenische activiteiten en ontmoetingen te organiseren en te stimuleren;
– een netwerk van christenen te zijn en informatie te delen;
– de belangstelling voor maatschappelijke onderwerpen in de diverse kerken te ondersteunen;
– als gesprekspartner te fungeren voor het gemeentebestuur van Leidschendam-Voorburg en maatschappelijke organisaties;
– contact te hebben met andere geloofsgemeenschappen en religies;
– de relatie te onderhouden met de Raad van Kerken Nederland.