Afloop gebruiksrecht graven

Bij de pastorie aan de Van Vredenburchweg 67 kunt u informatie verkrijgen over de volgende familiegraven op de R.K. Begraafplaats H. Bonifatius, die ter beschikking  komen van de kerkhofcommissie door afloop van de duur van het gebruiksrecht.

Grafnummer Laatst bijgezette overledene Begraven op
Vak 11 nr. 15 Antoinette Mathilda Gijsberdina Pluim 30-11-1955
Vak 12 nr. 02 Henricus Johannes Dalderup 19-01-1938
Vak 14 nr. 16 Margaretha van der Loos-Graafsma 10-05-1994
Vak 15 nr. 25 Louisa Maria Hoppe 16-03-1948
Vak 18 nr. 13 Hubertha Apollonia Paulina Bocker-Doove 28-12-1955
Vak 21 nr. 04 Joanna Wilhelmina Clasina van der Horst 12-10-1938
Vak 25 nr. 25 Petrus Jacobus Marie de Graaf 19-08-1991
Vak 29 nr. 65 Johanna Maria C. Verhagen-Jansen 08-08-1994

 

De rechthebbenden c.q. hun erven worden gedurende twaalf maanden na dato heden in de gelegenheid gesteld voorwaarden voor verlenging dan wel overboeking van het gebruiksrecht te vernemen. Na genoemde termijn komen bovengenoemde familiegraven voor ruiming in aanmerking en zullen in elk geval geen gedenktekens meer kunnen worden teruggegeven.

Voor inlichtingen is de pastorie geopend maandag en vrijdag van 9.00-14.30 uur. Telefoon 070 399 24 16.

Rijswijk, 1 juli 2018
De kerkhofcommissie H. Bonifatiusparochie