Afloop gebruiksrecht graven

Bij de pastorie aan de Van Vredenburchweg 67 kunt u informatie verkrijgen over de volgende familiegraven op de R.K. Begraafplaats H. Bonifatius, die ter beschikking  komen van de kerkhofcommissie door afloop van de duur van het gebruiksrecht.

Grafnummer Laatst bijgezette overledene Begraven op
Vak 05 nr. 12 Martha Margaretha Anna Dijkers – Beenker 03-05-1995
Vak 12 nr. 14 Jacobus Everardus Soeters 23-11-1941
Vak 15 nr. 07 Geertruida Martina Joanna van Dixhoorn 10-10-1947
Vak 18 nr. 13 Hubertha Apollonia Paulina Bocker – Doove 28-12-1955
Vak 21 nr. 07 Christianus Euduard Joseph Marie Boelen 13-01-1940
Vak 29 nr. 65 Johanna Maria C. Verhagen – Jansen 08-08-1994

 

De rechthebbenden c.q. hun erven worden gedurende twaalf maanden na dato heden in de gelegenheid gesteld voorwaarden voor verlenging dan wel overboeking van het gebruiksrecht te vernemen. Na genoemde termijn komen bovengenoemde familiegraven voor ruiming in aanmerking en zullen in elk geval geen gedenktekens meer kunnen worden teruggegeven.

Voor inlichtingen is de pastorie geopend maandag en vrijdag van 9.00-14.30 uur. Telefoon 070 399 24 16.

Rijswijk, 1 augustus 2019
De kerkhofcommissie H. Bonifatiusparochie