Kapelaan Huntjens verzorgt een subserie over het Onze Vader.

Jezus heeft ons de woorden van het Onze Vader gegeven. Hij heeft ons ook de Geest van bidden gegeven. Het Onze Vader leidt ons binnen in de Geest van Jezus. Het wijst ons de weg door het leven. In deze subserie zullen we deze weg verkennen.

Inleiding (03-11-2021)

Het Onze Vader is een samenvatting van het Evangelie. Het is het gebed waarin al ons bidden samenkomt.

Een geestelijke weg (10-11-2021)

Het Onze Vader is een geestelijke weg. Te beginnen met de verlossing van het kwade gaan wij onze geestelijke weg om uiteindelijk uit te komen bij God, onze Vader.

Verlos ons van het kwade (15-12-2021)

Om uiteindelijk uit te komen bij God, onze Vader hebben verlossing van het kwade nodig. We moeten allereerst ontdekken dat we verlost moeten worden.

Breng ons niet in beproeving (22-12-2021)

Beproevingen kunnen goed voor ons zijn; we kunnen erdoor groeien. Maar we kunnen maar een beperkte hoeveelheid beproeving aan. Daarom vragen we God dat we niet boven onze krachten beproefd worden.

Vergeef ons onze schulden (26-01-2022)

We vertrekken uit het verleden. Vervolgens kunnen we terugkijken op het verleden en om vergeving vragen voor wat we verkeerd hebben gedaan. Na ‘verlos ons van het kwade’ en ‘breng ons niet in beproeving’ vragen we God om vergeving.

Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren (02-02-2022)

Als wij anderen niet vergeven, schenkt God ook ons geen vergeving. Wij kunnen God niet liefhebben als wij onze broeders en zusters niet liefhebben. Gods liefde doet ons elkaar vergeven. Wij mogen deelnemen aan Gods liefde en barmhartigheid.

Verlossing en bevrijding (09-03-2022)

Er zijn in het Onze Vader drie beden om verlossing en bevrijding. Het gaat over drie aspecten van het kwaad: het kwaad in het heden (het kwade), het kwaad uit het verleden (de schulden) en het kwaad in de toekomst (de beproeving).

Geef ons heden ons dagelijks brood 1 (16-03-2022)

God komt ons tegemoet in onze noden. Hij zorgt iedere dag voor ons. Geef ons vandaag wat we vandaag nodig hebben: lichamelijk en geestelijk voedsel, de brandstof die we nodig hebben om ons leven gaande te houden.

Geef ons heden ons dagelijks brood 2 (20-04-2022)

Jezus noemt zichzelf ‘het brood des levens’. Deze keer aandacht voor het hemels brood, het brood van de Eucharistie. Het geestelijk brood is voor ons evenals het materiële brood een eerste levensbehoefte.

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel (27-04-2022)

Dit is niet alleen een wens. Het is ook het uitspreken van onze bereidheid dat Gods wil aan ons gebeurd. Het gaat er niet alleen om dat wij bidden dat God doet wat wij willen, maar dat wij in staat zijn te doen wat Hij wil. Wij vragen dat wij gaan willen wat God wil.

Uw Rijk kome (07-09-2022)

Als Gods Rijk is gekomen dan leven wij voor Hem, met Hem, vanuit Hem en naar Hem toe. Dan komt ons handelen voort uit een voortdurende verwevenheid van onze wil met de Zijne, Dan is er liefde.

Uw Naam worde geheiligd (14-09-2022)

Met deze bede vragen we God zich over zijn volk te ontfermen. Wij smeken Hem dat er een plaats in de wereld is waardoor de heerlijkheid van God zichtbaar wordt. Door onze goede werken moet de Naam van God verheerlijkt worden.

Die in de hemel zijt (19-10-2022)

Wat zegt ons de toevoeging ‘Die in de hemel zijt’? Jezus heeft hemel en aarde met elkaar verzoend. Door Hem te volgen hebben wij rechtstreeks toegang tot onze hemelse Vader. Gods vaderschap is de basis voor alle vaderschap.

Onze Vader (26-10-2022)

Jezus Christus geeft ons toegang tot de Vader. Wij kunnen kinderen van God worden. Wij mogen ons tot God richten met de woorden ‘Onze Vader’. Dat vraagt van ons dat wij op Hem willen lijken en zijn wil willen doen.

Amen (30-11-2022)

Met het ‘Amen’ sluiten we het Onze Vader af. Daarmee bevestigen we wat we hebben gebeden, we geven onze instemming: zo zij het. We onderstrepen hiermee alles wat we gezegd hebben.

 

Het Amsterdams Pater Noster (07-12-2022)

De Vlaamse componist Vic Nees schreef muziek bij de Latijnse versie van het Onze Vader speciaal voor de Nederlandse kerkprovincie. Het wordt gezongen door het Leidse Collegium Musicum onder leiding van Gilles Michels.