Met een drone maakte Keimpe Dijkstra een filmpje van het interieur van de H. Bonifatiuskerk. Het orgelspel is van Gerard Legierse.

 

Nico van Geresteijn maakte ook met een drone een filmpje van de buitenkant van de kerk en van de omgeving.