De federatie Vlietstreek kent één pastoraal team voor de drie deelnemende parochies. Dit team bestaat uit pastoor Bakker, kapelaan Huntjens en
diaken Tolsma. Het pastoraal team wordt ondersteund door parochiecatecheet Plaizier-van Gurp en federatiecoördinator Gerritsen-van der Donck.

 

W.P.J. Bakker

pastoor, 070 319 44 41, e-mail

D.S. Huntjens M.A.

kapelaan, 070 327 45 11, e-mail

drs. P.R. Tolsma

diaken, 06 12 96 70 36, e-mail

Mw. P.M. Plaizier-van Gurp

 

parochiecatecheet, e-mail

Mw. A.E. Gerritsen-van der Donck

federatiecoördinator, e-mail