Vanuit de federatie Vlietstreek willen wij de ouders zo goed mogelijk ondersteunen bij de katholieke opvoeding van hun kinderen. We proberen dit te doen gedurende het gehele traject tot de volwassenwording. We onderscheiden hierbij de volgende onderwerpen.

Doopsel, eerste Communie en Vormsel
Vieren met kinderen
Misdienaar zijn
– Zingen bij de Koorschool