De vier geloofsgemeenschappen van de parochie HH. Maria en Jozef hebben de volgende bankrekeningen:

HH. Benedictus en Bernadette te Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75 ten name van HH. Maria en Jozef

H. Bonifatius te Rijswijk
NL70 RABO 0323 1096 75 ten name van HH. Maria en Jozef

St. Martinus te Voorburg
NL60 RABO 0365 9004 35 ten name van HH. Maria en Jozef

HH. Petrus en Paulus te Leidschendam
NL33 RABO 0365 9913 25 ten name van HH. Maria en Jozef