De parochies hebben de volgende bankrekeningen:
NL70 RABO 0323 1096 75 ten name van de Parochie Heilige Bonifatius te Rijswijk
NL60 RABO 0365 9004 35 ten name van de Sint Maartenparochie te Voorburg

NL33 RABO 0365 9913 25 ten name van de R.K. Parochie Trinitas te Leidschendam