Jos Laus koninklijk onderscheiden

Zondag 26 mei heeft burgemeester Michel Bezuijen een koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de heer Jos Laus. Jos Laus is bij koninklijk besluit van 16 mei 2019 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Laus is vijftig jaar kerkmusicus, dirigent en organist en was vijfendertig jaar verbonden aan...

Lees verder

Ruud Huysmans zestig jaar priester

Dank van pastor Ruud Huysmans Rond de viering van mijn zestigjarig priesterfeest op 23 mei in Amsterdam ontving ik schriftelijk van verschillende parochianen van de vroegere Martinusparochie aan het Oosteinde en van collega Bakker hartelijke wensen en warme herinneringen uit mijn tijd daar (1986-2000). Ik heb ze een paar keer...

Lees verder

Mooi Mariaconcert

Met een uitgebreid repertoire aan Marialiederen werd op 19 mei Maria in de Sint Martinuskerk in het middelpunt van de aandacht geplaatst. Met dit concert door het parochiekoor Sint Maarten onder leiding van Jos Siebers en met medewerking van de sopraan Demelza van der Lans werd Maria toegezongen en lof...

Lees verder

Jaar van de Roepingen

Vandaag (13 januari) is het nieuwe diocesane themajaar gestart op het het feest van de Doop van de Heer. Dit jaar wil de bisschop extra aandacht vragen voor de Kerk als gemeenschap van geroepenen. De bisschop nodigt alle gelovigen in het bisdom uit om in 2019 aandacht te hebben voor het Jaar van...

Lees verder

Omzien naar vluchtelingen en statushouders

Op 23 november opende burgemeester Tigelaar in het Raadhuis in Leidschendam de tentoonstelling ‘omzien naar elkaar’. Deze tentoonstelling zal het komende jaar op vele plaatsen in Leidschendam-Voorburg te zien zijn. Van 8 tot en met 30 december is tentoonstelling de Sint Martinuskerk te bezichtigen. In de loop van volgend jaar...

Lees verder

125 jaar Sint Martinuskerk

Op zondag 11 november hebben we op een feestelijke en gezellige manier aandacht kunnen geven aan 125-jarig jubileum van de Sint Martinuskerk. De feestelijke Eucharistieviering is een gelovig samenzijn geworden met alle generaties. Er waren zeventig kinderen en jongeren die meededen aan de KinderVertelviering en het Tienerkwartier en alle plaatsen...

Lees verder