Tijdens het Laatste Avondmaal bidt Jezus: “opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U: dat ook zij in Ons mogen zijn opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt.” (Joh 17,21) Niet alleen in de wereld als geheel is er verdeeldheid ook het christendom kent verdeeldheid, ook de leerlingen van Jezus zijn verdeeld. Het verlangen de eenheid onder alle christenen opnieuw te vinden is een gave van Christus en een oproep van de heilige Geest. De Kerk ziet het als haar opdracht deze eenheid te bevorderen.

Het bevorderen van de eenheid onder de christenen gebeurt op verschillende niveaus: wereldwijd, landelijk en plaatselijk. In Nederland maakt r.-k. Kerk deel uit van de landelijke Raad van Kerken. Lokaal onderhouden wij contacten met verschillende christelijke gemeenschappen in Rijswijk en in Leidschendam en Voorburg.

Op lokaal niveau wordt de oecumene, het streven naar eenheid op verschillende manieren vorm gegeven:
– door ontmoeting en dialoog
– door gezamenlijk gebed
– door samenwerking op diaconaal en maatschappelijk gebied.