Jongens en meisjes die hun eerste Communie hebben gedaan, zijn welkom om tijdens de vieringen in de kerken van onze parochie misdienaar te zijn. Al heel veel jaren is de rol van misdienaar een tot de verbeelding sprekende activiteit. In toog en superplie speelt de misdienaar een belangrijke rol in de liturgie. Dit kan de basis zijn voor een christelijk leven en voor een levenslange betrokkenheid bij Kerk. Na een korte, eenvoudige inleiding en begeleiding, is elk meisje en iedere jongen geschikt om misdienaar te worden. De intensiteit en frequentie van dienen worden in overleg vastgesteld.

Voor meer informatie aanmelding kunt u contact opnemen met het locatiesecretariaat van de betreffende kerk. Zie hier voor de contactgegevens.