Groeien in de persoonlijke relatie met God is voor iedere christen een levensproject. Een van de mogelijkheden om hieraan concreet te werken is het volgen van catechese. De parochie biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Catechese is een vorm van leren die verder gaat dan alleen kennis van geloofszaken opdoen. Catechese heeft tot doel dat men zich het geleerde eigen maakt en door laat werken in het eigen leven.

We onderscheiden de volgende vormen van catechese:
– Sacramentencatechese
– Jongerenpastoraat
– Volwassenencatechese

Sacramentencatechese

Deze vorm van catechese is bedoeld ter voorbereiding op het ontvangen van sacramenten. Verdere informatie hierover vindt u bij de beschrijving van de betreffende sacramenten: Doopseleerste CommunieVormsel en Huwelijk.

Jongerenpastoraat

Alle activiteiten betreffende jeugd en jongeren vindt u onder: jeugd.

Volwassenencatechese

Volwassenencatechese is er in uiteenlopende vormen. Hierbij speelt ook het leren aan elkaar een belangrijke rol. Naast kennis nemen van het geloof dat door de Kerk wordt onderwezen, gaat het ook om het eigen geloof te kunnen verwoorden. Catechese betekent ook leren de eigen levenservaringen te duiden en vragen te stellen bij het eigen geloof. Alleen vanuit het eigen geloof en een persoonlijke relatie met God kunnen wij gestalte geven aan onze missionaire opdracht.

Op dit gebied zijn er de volgende activiteiten: Alphacursus, Lezingen en Films.

Leef en geloofmoment

Er is binnen de parochie HH. Maria en Jozef een serie van video-opnames gemaakt. De serie draagt de titel: leef- en geloofmoment. Zoals de titel aangeeft, gaat het over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Zie voor meer hier.