Pastoor Wim Bakker, voorzitter, e-mail
Raf Houben, vicevoorzitter en portefeuille ledenadministratie en AVG
Secretaris, vacature, e-mail
Vincent Dobbe, penningmeester, e-mail
Anja van der Wallen, portefeuille personeel en juridische zaken
Steven Verouden, portefeuille gebouwen (ad interim), e-mail
Rob van der Brugge, portefeuille vrijwilligers H. Bonifatiusparochie, e-mail
Lizette de Groot, portefeuille vrijwilligers St. Maarten- en Trinitasparochie en diaconie, e-mail

Federatiecoördinator:
Aletha Gerritsen-van der Donck, e-mail

Vacatures

Binnen het bestuur zijn er vacatures voor de functies van secretaris en bouwzaken. Van de nieuwe secretaris van het bestuur wordt verwacht, dat zij of hij ongeveer één dagdeel per week nodig heeft voor het goed uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. Op een goede overdracht van de voormalige secretaris Oscar de Man en de ondersteuning van de federatiecoördinator Aletha Gerritsen kan de nieuwe secretaris rekenen.

Van de nieuwe portefeuillehoud(st)er gebouwen wordt ook verwacht, dat hij of zij ongeveer één dagdeel per week nodig heeft voor het goed uitoefenen van deze verantwoordelijkheid. Op een goede overdracht van Steven Verouden en ondersteuning door kundige vrijwilligers in het dagelijkse zorgdragen voor de kerken en gebouwen kan de nieuwe portefeuillehouder rekenen.

Het is voor de parochie onontbeerlijk dat er bestuursleden zijn die hun talenten willen inzetten om goede voorwaarden te waarborgen om hier en nu kerkgemeenschap te zijn.

Maak kennis met de bestuursleden

Pastoor Bakker

Ik ben pastoor Wim Bakker, geboren in 1958 en sinds 1983 priester. Acht jaar geleden ben ik door onze bisschop gezonden om uw pastoor te zijn, allereerst in de Sint Maarten- en de Trinitasparochie en sinds twee jaar ook van de H. Bonifatiusparochie. Mijn hart gaat niet uit naar het ‘bedrijf’ kerk met alle zakelijke verantwoordelijkheden, maar leef op in het samen vieren van ons geloof en het mogen inspireren en het nabij-zijn aan mensen op hun weg door het leven in navolging van Jezus Christus.

Als pastoor van de drie parochies binnen de RK Federatie Vlietstreek ben ik tevens voorzitter van het federatiebestuur. Dankbaar deel ik en steun ik bij het scheppen van goede voorwaarden voor het functioneren van de parochies op de kunde en inzet van de medebestuursleden. Een welgemeend dank-je-wel aan hen is hier op z’n plaats.

Raf Houben

Ik ben Raf Houben en ik woon in Voorburg en ben geboren in 1960. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen dochters. Naast mijn doordeweekse banen als bedrijfsjurist en universitair docent zet ik mij in mijn vrije tijd graag in voor de Rooms-katholieke gemeenschap. Naast mijn taak als vicevoorzitter – waaronder het leiden van de bestuursvergaderingen – houd ik mij bezig met privacy zaken en de ledenadministratie. Een doelstelling hierbij is het samen met de vele vrijwilligers inzetten op een goed samenwerkend bestuur dat een fundament kan zijn voor de RK Federatie Vlietstreek en een ondersteuning voor het pastoraal team. Als persoonlijke doelstelling hanteer ik het bevorderen van verbinding en communicatie met mijn medeparochianen verenigd in geloof en gebed en samenzijn. Dat is in deze coronatijd best wel lastig maar ik vertrouw erop dat de maatregelen in de komende maanden versoepeld zullen gaan worden waardoor wij weer meer bij elkaar kunnen zijn.

Vincent Dobbe

Mijn naam is Vincent Dobbe en ik woon met vrouw en twee zonen in Voorburg. We wonen met plezier in het centrum van Voorburg waar de mensen in onze straat elkaar kennen en waar nodig elkaar bijstaan. Ik werk als financieel controller bij Provincie Zuid-Holland en ben zodoende gewend om cijfers te verzamelen en te analyseren. Als penningmeester ben ik het aanspreekpunt voor het ordelijk beheer van de gelden binnen elke parochie en het opstellen van  de begrotingen en verantwoordingen. Ook ben ik het aanspreekpunt voor de kascommissie die bestaat uit drie parochianen.

 

Anja van der Wallen

Beste parochianen, jaren geleden ben ik gevraagd om het parochiebestuur te versterken. Ondanks mijn drukke baan als advocaat heb ik met veel enthousiasme ‘ja’ gezegd, omdat ik mijn talenten ook wil geven voor het behoud van de Kerk. Daarbij probeer ik samen met God en de parochianen een Kerk te zijn. In het bestuur is mijn taak om de arbeidsgerelateerde en juridische zaken te behartigen. Ik probeer die taak met liefde, in het belang van de geloofsgemeenschap, uit te voeren. Ik vind het een eer dat ik kan dienen.

 

Steven Verouden

Ik ben Steven Verouden en ik woon in Rijswijk. Ik ben 50 jaar oud, getrouwd en heb twee zoon van 13 en 15 jaar oud. Ik ben werkzaam als vastgoedadviseur en met mijn bedrijf adviseren we ondernemers ten aanzien van huisvestingsvraagstukken, hoofdzakelijk in de winkelmarkt. Ik ben binnen ons bestuur inmiddels een kleine vijf jaar betrokken bij de portefeuille gebouwen, die we zo goed en zo kwaad als het gaat met betrokken en enthousiaste vrijwilligers beheren. De afgelopen vijf jaar hebben zich gekenmerkt door verandering en waren intensief, maar met enige trots mogen we concluderen dat we binnen deze portefeuille veel voor elkaar hebben gekregen. Naast het onophoudelijke dagelijkse en planmatige onderhoud aan onze kerken en aan ons overige bezit, hebben we in Rijswijk de voormalige pastorie aan de Frans Halskade weten te transformeren tot appartementen, hebben de Sint Jozef Opifex kerk in Leidschendam verkocht aan het Koptisch-Orthodoxe bisdom in Nederland en hebben we de Onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming kerk in Voorburg verkocht aan Steenvlinder, die hier op termijn woningen wil gaan realiseren. Stuk voor stuk intensieve trajecten, maar van groot belang voor de continuïteit van de federatie. Dit was echter nooit gelukt zonder de onophoudelijke inzet van Sjaak, Paul en Joop. Een doelstelling voor de komende jaren is ervoor zorg te dragen dat het beheer en onderhoud van deze portefeuille zo wordt ingericht, dat dit minder afhankelijk wordt van de inzet van onze huidige vrijwilligers.

Rob van der Brugge

Sinds 2011 hoor ik bij de Bonifatiusparochie, die inmiddels onderdeel is geworden van het samenwerkingsverband Vlietstreek. Mijn naam is Rob van der Brugge. Ben van 1961, geboren en getogen in Den Haag. En daar woon ik nog steeds met vrouw en zoon. Mijn advocatenpraktijk is ook nog steeds gevestigd in Den Haag. In onze parochie ben ik actief als zanger in de Schola en het koor Gloria Deo. Overigens functioneer ik in Gloria Deo ook als voorzitter van het koorbestuur. Vorige zomer werd mij verzocht om deel te gaan uitmaken van het federatiebestuur. Mijn bestuurstaak is om als aanspreekpunt voor de vrijwilligers van de Bonifatiusparochie te fungeren.

 

Lizette de Groot

Goedendag, mijn naam is Lizette de Groot en sinds augustus 2020 bestuurslid van de Federatie Vlietstreek. Dankbaarheid, liefde, vertrouwen en gastvrijheid zijn mijn levensmotto’s. Ik wil graag een verbinder zijn tussen de organisatie, het pastorale team en de parochianen van onze mooie levendige geloofsgemeenschap Kerk aan de Vliet.

Samen geloven met jong en ouder, open staan voor elkaar, naar elkaar omzien, naar het voorbeeld van Jezus, dàt is de toekomst. Daarbij passen de diverse projecten in mijn portefeuilles ‘vrijwilligers’ en ‘diaconie’.

Graag zie en spreek ik u, in en rond onze kerk, tot snel!

Aletha Gerritsen

Sinds 1 november 2020 ben ik twintig uur per week werkzaam bij de RK Federatie Vlietstreek als federatiecoördinator. Vanuit mijn functie ondersteun ik het pastoraal team en het bestuur op organisatorisch en secretarieel gebied en fungeer ik als spin in het web federatie breed. De kernwaarden van waaruit ik leef en werk zijn aandacht voor de ander, vertrouwen in elkaar en het met elkaar streven naar excellentie. Kerk zijn met elkaar en voor elkaar en met een houding van gastvrijheid naar een ieder is waar ik mij, ook in mijn vrije tijd, graag voor wil inzetten.