Pastoor Wim Bakker, voorzitter, e-mail

Raf Houben, vicevoorzitter en portefeuille ledenadministratie en AVG

Oscar de Man, secretaris, e-mail

Vincent Dobbe, penningmeester, e-mail

Anja van der Wallen, portefeuille personeel en juridische zaken

Steven Verouden, portefeuille gebouwen

Rob van der Brugge, portefeuille vrijwilligers H. Bonifatiusparochie

Lizette de Groot, portefeuille vrijwilligers St. Maarten- en Trinitasparochie en diaconie