Pastoor Wim Bakker, voorzitter, e-mail
Raf Houben, vicevoorzitter en portefeuille ledenadministratie en AVG
Theo Tetteroo, secretaris, e-mail
Emile Duijsens, penningmeester: vacature, e-mail
Anja van der Wallen, portefeuille personeel en juridische zaken
Rob van der Brugge, portefeuille vrijwilligers H. Bonifatiusparochie, e-mail
Lizette de Groot, portefeuille vrijwilligers St. Maarten- en Trinitasparochie en diaconie, e-mail
Giovanni Marangoni, portefeuille bouwzaken, e-mail

Federatiecoördinator:
Aletha Gerritsen-van der Donck, e-mail

 

Maak kennis met de bestuursleden

Pastoor Bakker

Ik ben pastoor Wim Bakker, geboren in 1958 en sinds 1983 priester. Acht jaar geleden ben ik door onze bisschop gezonden om uw pastoor te zijn, allereerst in de Sint Maarten- en de Trinitasparochie en sinds twee jaar ook van de H. Bonifatiusparochie. Mijn hart gaat niet uit naar het ‘bedrijf’ kerk met alle zakelijke verantwoordelijkheden, maar leef op in het samen vieren van ons geloof en het mogen inspireren en het nabij-zijn aan mensen op hun weg door het leven in navolging van Jezus Christus.

Als pastoor van de drie parochies binnen de RK Federatie Vlietstreek ben ik tevens voorzitter van het federatiebestuur. Dankbaar deel ik en steun ik bij het scheppen van goede voorwaarden voor het functioneren van de parochies op de kunde en inzet van de medebestuursleden. Een welgemeend dank-je-wel aan hen is hier op z’n plaats.

 

Raf Houben

Ik ben Raf Houben en ik woon in Voorburg en ben geboren in 1960. Ik ben getrouwd en heb twee volwassen dochters. Naast mijn doordeweekse banen als bedrijfsjurist en universitair docent zet ik mij in mijn vrije tijd graag in voor de Rooms-katholieke gemeenschap. Naast mijn taak als vicevoorzitter – waaronder het leiden van de bestuursvergaderingen – houd ik mij bezig met privacy zaken en de ledenadministratie. Een doelstelling hierbij is het samen met de vele vrijwilligers inzetten op een goed samenwerkend bestuur dat een fundament kan zijn voor de RK Federatie Vlietstreek en een ondersteuning voor het pastoraal team. Als persoonlijke doelstelling hanteer ik het bevorderen van verbinding en communicatie met mijn medeparochianen verenigd in geloof en gebed en samenzijn. Dat is in deze coronatijd best wel lastig maar ik vertrouw erop dat de maatregelen in de komende maanden versoepeld zullen gaan worden waardoor wij weer meer bij elkaar kunnen zijn.

 

Theo Tetteroo

Ik ben al jarenlang betrokken bij de Kerk. Vanaf mijn zestiende speel ik orgel, vooral in de Petrus en Pauluskerk. En een aantal jaar geleden was ik ook secretaris, eerst van de Petrus en Paulusparochie, later van de Trinitasparochie. Verder zit ik in het bestuur van de R.K Begraafplaats Sint Agatha.

Ik vind het fijn om iets te kunnen doen voor de katholieke gemeenschap; met elkaar het geloof omzetten in goede daden. Het bestuur kan en moet daarbij helpen, maar uiteindelijk wordt de Kerk gevormd door alle parochianen, waaronder heel veel vrijwilligers, die op zijn of haar manier bijdragen aan een vitale gemeenschap.

 

Emile Duijsens

Opgeleid als bedrijfseconoom in Tilburg en na een periode voor overheid en bedrijfsleven te hebben gewerkt, heb ik de laatste twintig jaren voorafgaand aan mijn pensioenleeftijd (2015) de functie van algemeen econoom van het bisdom Haarlem-Amsterdam met veel voldoening vervuld. Voordien nooit geweten, dat het ‘kerkelijk bedrijf’ zoveel interessante facetten van financiële en organisatorische bedrijfsvoering en bestuur in zich herbergt.

Mijn echtgenote Veronie en ikzelf zijn ruim vijfendertig jaar actieve parochianen van de Sint Maartensparochie en hopen nog menig jaar actief deel te mogen uitmaken van deze mooie kerkelijke gemeenschap. Ik hoop in de komende periode samen met de andere bestuursleden, een effectieve bestuurlijke bijdrage te kunnen leveren aan onder meer de realisatie van de voorgenomen fusie van de drie parochies en daarmee een goede nieuwe basis te kunnen leggen voor de continuïteit van vier vitale geloofsgemeenschappen in onze Vlietstreek. De bisschop van Rotterdam, mgr. Van den Hende, heeft mij vanwege mijn leeftijd van 73 voor twee jaar benoemd.

 

Anja van der Wallen

Beste parochianen, jaren geleden ben ik gevraagd om het parochiebestuur te versterken. Ondanks mijn drukke baan als advocaat heb ik met veel enthousiasme ‘ja’ gezegd, omdat ik mijn talenten ook wil geven voor het behoud van de Kerk. Daarbij probeer ik samen met God en de parochianen een Kerk te zijn. In het bestuur is mijn taak om de arbeidsgerelateerde en juridische zaken te behartigen. Ik probeer die taak met liefde, in het belang van de geloofsgemeenschap, uit te voeren. Ik vind het een eer dat ik kan dienen.

 

Rob van der Brugge

Sinds 2011 hoor ik bij de Bonifatiusparochie, die inmiddels onderdeel is geworden van het samenwerkingsverband Vlietstreek. Mijn naam is Rob van der Brugge. Ben van 1961, geboren en getogen in Den Haag. En daar woon ik nog steeds met vrouw en zoon. Mijn advocatenpraktijk is ook nog steeds gevestigd in Den Haag. In onze parochie ben ik actief als zanger in de Schola en het koor Gloria Deo. Overigens functioneer ik in Gloria Deo ook als voorzitter van het koorbestuur. Vorige zomer werd mij verzocht om deel te gaan uitmaken van het federatiebestuur. Mijn bestuurstaak is om als aanspreekpunt voor de vrijwilligers van de Bonifatiusparochie te fungeren.

 

Lizette de Groot

Goedendag, mijn naam is Lizette de Groot en sinds augustus 2020 bestuurslid van de Federatie Vlietstreek. Dankbaarheid, liefde, vertrouwen en gastvrijheid zijn mijn levensmotto’s. Ik wil graag een verbinder zijn tussen de organisatie, het pastorale team en de parochianen van onze mooie levendige geloofsgemeenschap Kerk aan de Vliet.

Samen geloven met jong en ouder, open staan voor elkaar, naar elkaar omzien, naar het voorbeeld van Jezus, dàt is de toekomst. Daarbij passen de diverse projecten in mijn portefeuilles ‘vrijwilligers’ en ‘diaconie’. Graag zie en spreek ik u, in en rond onze kerk, tot snel!

 

Giovanni Marangoni

Buongiorno, ik ben Giovanni Marangoni. Ik ben geboren in Italië, en wel in Padova, de stad van de heilige Antonius. Ik ben echter grotendeels in Rotterdam opgegroeid, en heb mijn opleiding in Delft genoten. Na in Italië en Nederland gewerkt te hebben, ben ik nu gepensioneerd.

Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de bouwzaken. Samen met de vele vrijwilligers van de federatie, met hun enthousiasme, kennis van zaken en betrokkenheid, zal ik mij inspannen om de verschillende gebouwen van de federatie, en in het bijzonder onze mooie kerkgebouwen, voor de volgende generatie te behouden. Samen met allen die de federatie Vlietstreek een warm hart toedragen, moet dat lukken.

 

Aletha Gerritsen

Sinds 1 november 2020 ben ik twintig uur per week werkzaam bij de RK Federatie Vlietstreek als federatiecoördinator. Vanuit mijn functie ondersteun ik het pastoraal team en het bestuur op organisatorisch en secretarieel gebied en fungeer ik als spin in het web federatie breed. De kernwaarden van waaruit ik leef en werk zijn aandacht voor de ander, vertrouwen in elkaar en het met elkaar streven naar excellentie. Kerk zijn met elkaar en voor elkaar en met een houding van gastvrijheid naar een ieder is waar ik mij, ook in mijn vrije tijd, graag voor wil inzetten.