Het Sacrament van Boete en Verzoening wordt traditioneel geassocieerd met de biechtstoel en wordt vaak nog steeds ‘de Biecht’ genoemd. Het sacrament begint met een gesprek met de priester. In het sacrament ontmoet de gelovige Jezus Christus die de berouwvolle steeds weer vergeeft. Aan Hem worden de zonden beleden en Hij is ook die vergeving geeft, via de priester die de Biecht hoort. Het gaat hier om een sacrament, omdat Christus zelf de zonden vergeeft.

Vallen en weer opstaan

God heeft de band tussen Schepper en schepping gemaakt. Hij wil een onverbrekelijk verbond tussen de mens en Hem, een liefdesverbond dat goed is omdat Hij het heeft geschapen. God gaf aan Mozes de Wet, een wijze van leven die goed is. De Tien Woorden (geboden) zijn algemene richtlijnen om je leven in te richten. Jezus leert ons God en onze naaste lief te hebben.

Zonde leidt tot afzondering en verwijdering van dat wat God bedoelt. Het verbreekt de relatie tussen God en de mens. De zonde tast ook de relatie met de kerkgemeenschap aan. God wil zich altijd weer opnieuw met de mens verbinden. In het sacrament van Boete en Verzoening bekeert de mens zich opnieuw tot God en vraagt God om vergeving om zo de relatie met God en mensen te herstellen. Het sacrament is gericht op heelmaking: heelmaking van de relatie met God en met de gemeenschap én heelmaking van de mens zelf die gebukt gaat onder schuldgevoel. Met het sacrament wordt een nieuwe start gemaakt vanuit de hoop en het vertrouwen dat mensen bij God terecht kunnen. Vanuit dit vertrouwen gaat de mens de wereld in, en zal ook daar met mensen een nieuwe start kunnen maken. De Biecht is een sacrament dat nieuwe kracht geeft. Het werkt genezend en helend.

Ontvangen van het sacrament

Het sacrament van Boete en Verzoening kan men zo vaak ontvangen als nodig is. De leer van de r.-k. Kerk vraagt mensen om minimaal eenmaal per jaar – liefst rond Pasen – de zonden te belijden. Dit kan in de vorm van een gesprek met een priester en eventueel het ontvangen van het sacrament. Voor het ontvangen van het sacrament is het nodig een afspraak met een van onze priesters te maken.

Boetevieringen

Onze federatie Vlietstreek kent de vorm van een boeteviering vóór Kerstmis en vóór Pasen. In een deze vieringen richt de geloofsgemeenschap zich op het besef dat we niet alles goed doen in ons leven. De gemeenschap vraagt in gebed God en elkaar om vergeving. Aansluitend aan deze vieringen is er gelegenheid het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Pasen 2020

Op weg naar het feest van het Leven, het Paasfeest krijgt u de gelegenheid om u met God te verzoenen. Christus heeft zijn leven gegeven om ons te herstellen van onze gebrokenheid door de zonde. Hij ontfermt zich over ons door ons gebed en met name in het Sacrament van Boete en Verzoening geneest en heelt Hij ons.

In de Veertigdagentijd zijn er de volgende mogelijkheden om het Sacrament te ontvangen.

  • In de HH. Petrus en Pauluskerk op 6 april na afloop van de boeteviering en op 3 en 7 april na afloop van de Eucharistieviering van 9.00 uur.
  • In de St. Martinuskerk op zaterdag 28 maart van 15.30 uur tot de Eucharistieviering van 16.30 uur en 8 april na de Eucharistieviering van 12.45 uur.
  • In de H. Bonifatiuskerk op vrijdag 3 april van 8.45 tot 9.15 uur en op woensdag 8 april vanaf 10.00 uur.
  • In de HH. Benedictus en Bernadettekerk op zaterdag 4 april voorafgaand aan de boeteviering vanaf 17.30 uur en op maandag 6 april vanaf 19.45 uur.