Het Sacrament van Boete en Verzoening wordt traditioneel geassocieerd met de biechtstoel en wordt vaak nog steeds ‘de Biecht’ genoemd. Het sacrament begint met een gesprek met de priester. In het sacrament ontmoet de gelovige Jezus Christus die de berouwvolle steeds weer vergeeft. Aan Hem worden de zonden beleden en Hij is ook die vergeving geeft, via de priester die de Biecht hoort. Het gaat hier om een sacrament, omdat Christus zelf de zonden vergeeft.

Vallen en weer opstaan

God heeft de band tussen Schepper en schepping gemaakt. Hij wil een onverbrekelijk verbond tussen de mens en Hem, een liefdesverbond dat goed is omdat Hij het heeft geschapen. God gaf aan Mozes de Wet, een wijze van leven die goed is. De Tien Woorden (geboden) zijn algemene richtlijnen om je leven in te richten. Jezus leert ons God en onze naaste lief te hebben.

Zonde leidt tot afzondering en verwijdering van dat wat God bedoelt. Het verbreekt de relatie tussen God en de mens. De zonde tast ook de relatie met de kerkgemeenschap aan. God wil zich altijd weer opnieuw met de mens verbinden. In het sacrament van Boete en Verzoening bekeert de mens zich opnieuw tot God en vraagt God om vergeving om zo de relatie met God en mensen te herstellen. Het sacrament is gericht op heelmaking: heelmaking van de relatie met God en met de gemeenschap én heelmaking van de mens zelf die gebukt gaat onder schuldgevoel. Met het sacrament wordt een nieuwe start gemaakt vanuit de hoop en het vertrouwen dat mensen bij God terecht kunnen. Vanuit dit vertrouwen gaat de mens de wereld in, en zal ook daar met mensen een nieuwe start kunnen maken. De Biecht is een sacrament dat nieuwe kracht geeft. Het werkt genezend en helend.

Ontvangen van het sacrament

Het sacrament van Boete en Verzoening kan men zo vaak ontvangen als nodig is. De leer van de r.-k. Kerk vraagt mensen om minimaal eenmaal per jaar – liefst rond Pasen – de zonden te belijden. Dit kan in de vorm van een gesprek met een priester en eventueel het ontvangen van het sacrament. Voor het ontvangen van het sacrament is het nodig een afspraak met een van onze priesters te maken.

Boetevieringen

Onze federatie Vlietstreek kent de vorm van een boeteviering vóór Kerstmis en vóór Pasen. In een deze vieringen richt de geloofsgemeenschap zich op het besef dat we niet alles goed doen in ons leven. De gemeenschap vraagt in gebed God en elkaar om vergeving. Aansluitend aan deze vieringen is er gelegenheid het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.

Op weg naar Pasen 2022

Op de vierde zondag van de Veertigdagentijd horen we het Evangelie van de verloren zoon en zijn barmhartige vader. In het Jaar van de Sacramenten beseffen we dat wijzelf die barmhartigheid van God bijzonder in het Sacrament van Boete en Verzoening mogen ondervinden. Dit helpt ons om als mens barmhartigheid te beoefenen.

Voorafgaand aan het grootste christelijke feest, Pasen, zijn er extra gelegenheden om je met God te laten verzoenen door een persoonlijke belijdenis in dit Sacrament.

  • In de HH. Petrus en Paulus op 11 april na afloop van de boeteviering van 19.00 uur en op 12 april om 9.30 uur.
  • In de St. Martinus op 2 april om 15.30 uur en op 6 april om 12.00 uur.
  • In de HH. Benedictus en Bernadette op 9 april van 18.00 tot 18.30 uur (aansluitend is er om 19.00 uur een viering met gewetensonderzoek en palmwijding), tevens op 11 april om 19.45 uur.
  • In de H. Bonifatius op 13 april van 8.30 tot 9.15 uur en om 10.00 uur.

Video over Boete en Verzoening

In deze video vertelt pastoor Bakker over Boete en Verzoening.