Pastoor Bakker maakt in het kader van het Jaar van de Sacramenten van het bisdom Rotterdam een subserie over de zeven Sacramenten. Hij richt zich in iedere video eerst tot de jongere generaties en vervolgens tot alle generaties.

Met de symbolen, rituelen en woorden van de zeven Sacramenten wil God in ons leven aanwezig zijn. De Sacramenten zijn voor ons mensen zichtbare tekenen van Gods aanwezigheid in onze wereld.

Leven met de Sacramenten (20-10-2021)

Deze eerste video is een inleiding op de betekenis van de zeven Sacramenten in ons leven.

Het Doopsel (27-10-2021)

Pastoor Bakker geeft uitleg over het Sacrament van de Doop. Met het Doopsel treden wij binnen in de gemeenschap van Jezus. In de Doop wendt God zich naar ons toe.