Als leerling het Evangelie leven

Op 9 september 2019 is het pastoraal beleidsplan voor de komende jaren door het pastoraal team vastgesteld. De looptijd is tot en met 2023. U vindt het hier.

De missie van de r.-k. federatie Vlietstreek luidt:
Wij willen vindplaatsen van christelijk geloof, hoop en liefde bieden en ondersteunen en zo als leerlingen van Jezus Christus in woord en daad het Evangelie leven.