Als leerling het Evangelie leven

Op 29 februari 2024 is het pastoraal beleidsplan voor de komende jaren door het pastoraal team vastgesteld. De looptijd is tot en met 2026. U vindt het hier.

De missie van de parochie HH. Maria en Jozef luidt:
Wij willen als pelgrims van hoop vindplaatsen van christelijk geloof, hoop en liefde zijn en zo als leerlingen van Jezus Christus in woord en daad het Evangelie leven.