Als leerling het Evangelie leven

Op 9 september 2019 is het pastoraal beleidsplan voor de komende jaren door het pastoraal team vastgesteld. Als gevolg van corona is de uitvoering van het beleidsplan vertraagd. De looptijd ervan is daarom met twee jaar verlengd tot en met 2023. U vindt het hier.

De missie van de r.-k. federatie Vlietstreek luidt:
Wij willen vindplaatsen van christelijk geloof, hoop en liefde bieden en ondersteunen en zo als leerlingen van Jezus Christus in woord en daad het Evangelie leven.