De Zanggroep is een klein en gezellig koor gericht op de ondersteuning van de volkszang in de Sint Martinuskerk. Het repertoire bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige liederen uit de bundel Gezangen voor Liturgie. Ze worden bijna altijd eenstemmig gezongen. De liederen worden op het thema van iedere viering uitgezocht.

Nieuwe zangers van harte welkom! Neem contact op met Maarten de Groot.

Het gaat doorgaans om één viering in de maand, meestal die op de zaterdag vóór de eerste zondag van de maand.

Repetities

Eén repetitie per maand op een dinsdagavond van 20.00 – 22.00 uur in de Maartenszaal van het Centraal Parochie Bureau. Verder een korte repetitie direct voorafgaand aan de viering in de Martinuskerk op zaterdagmiddag van 15.55 – 16.30 uur.

Muzikale leiding

Jan van Leeuwen

Orgel

Jos Siebers

Organisatie

Maarten de Groot te bereiken via mail.