Gloria Deo

Al decennialang luistert het zangkoor Gloria Deo de vieringen op in de H. Bonifatiuskerk te Rijswijk. Gloria Deo is een gemengd koor. Het koor is ingedeeld in vier stemgroepen: sopranen, tenoren, alten en bassen. Gloria Deo zingt tweemaal in de maand tijdens de zondagsliturgie. Daarnaast natuurlijk ook op de kerkelijke hoogtijdagen zoals Kerstmis, Goede Week en Pasen. Gloria Deo is naast een gemengd koor ook een klassiek koor. Eenmaal per maand luistert zij de Latijnse Mis op. Hierbij put zij uit de traditie van kerkmuziek die de Kerk rijk is. Zo studeren we momenteel missen in van Gretchaninoff en Eberlin. Eenmaal per jaar geeft Gloria Deo een concert, hierbij worden ook nieuwe muziekstukken ingestudeerd, bijvoorbeeld het Requiem van Mozart. Eenmaal per maand zingen we ook bij de Nederlandse Mis. Er is dan veel ruimte voor samenzang uit Gezangen voor Liturgie. Daarnaast zingen we dan Missen die van recenter datum zijn. Bijvoorbeeld de Markusmis of de Petrus -en Paulusmis. In zowel de Latijnse als de Nederlandse Mis worden ook enkele motetten ten gehore gebracht. Denk aan het Ave Maria of The Lord bless you and keep you.

Schola Cantorum

Voor de mannelijke zangers bestaat de mogelijkheid om zich ook aan te sluiten bij de Schola Cantorum. De Schola houdt zich bezig met het eeuwenoude Gregoriaans. Het Gregoriaans kan wel de oudste vorm van kerkmuziek worden genoemd. Gregoriaans is tijdloos; zowel vroeger als nu raakt het mensen ten diepste. Het Gregoriaans is in de Bonifatiuskerk altijd gebleven. Dat is vrij uniek; in veel kerken bestaat het niet meer. Daarom komen er toch een heel aantal mensen speciaal naar de Bonifatius om te genieten van de Gregoriaanse zang. Ook u bent van harte welkom om zich daarbij aan te sluiten!

De Schola zingt in principe altijd op de eerste zondag van de maand. Wanneer Gloria Deo zingt tijdens de Latijnse Mis dan zingt de Schola daarbij de wisselende Gregoriaanse gezangen. Ook zingt de Schola jaarlijks tijdens de Allerzielenviering. Onder het Gregoriaans zijn er een aantal klassiekers; denk aan het Dominus Dixit tijdens de Kerstnachtmis of het Veni Creator Spiritus op het hoogfeest van Pinksteren. Tijdens de Paasnacht is altijd bijzonder indrukwekkend de Latijns gezongen Litanie van alle heiligen. Ook de Gregoriaanse Missen zijn klassiek. Overal ter wereld is Missa de Angelis bekend, maar ook moeilijkere Missen worden beoefend zoals Missa I (de Mis van de Paastijd). Sommige leden van de Schola zingen ook tijdens Requiemmissen en Huwelijksmissen.

Lid worden

Gloria Deo is een koor dat leden heeft van diverse leeftijden. We kunnen ons verheugen op een mooi aantal jongeren dat deel uit maakt van ons koor. Jongeren vanaf vijftien jaar zijn van harte welkom om zich aan te sluiten bij Gloria Deo. Regelmatig komen de jongeren apart bij elkaar voor een gezellige filmavond.

Eenmaal per jaar heeft het koor het kooruitje. De invulling is ieder jaar weer anders. Vorig jaar was er een mooi uitje naar Den Haag. Het jaar daarvoor ging het koor naar Leiden. Rond nieuwjaar is er een nieuwjaarsborrel en aan het einde van het koorseizoen is er een barbecue. De jongeren hebben daarnaast nog een eigen slotbarbecue.

Wilt u ons horen zingen? Kom dan een keer luisteren tijdens de zondagsviering om 11.00. U bent ook van harte welkom om een keer te komen op de repetitie, deze is op donderdagavond om 20.00 (voor de Schola 19.00) in de Bonifatiuskerk.

Wanneer u interesse heeft om zich aan te sluiten bij ons koor dan kunt u via de mail contact met ons opnemen of telefonisch met onze dirigent, Gerard Legierse:
06 13 82 87 84.