Leniging van individuele materiële nood in de eigen omgeving

Dit gebeurt door de Parochiële Caritasinstelling (PCI) van de H. Bonifatiusparochie en door de Interparochiële Caritasinstelling (IPCI) van Leidschendam-Voorburg voor de St. Maarten- en Trinitasparochie te samen met de parochie De Verrezen Christus. De caritasinstellingen richten zich vooral op het lenigen van individuele nood binnen het territorium van de betreffende parochies. Naast de opbrengsten uit vermogen zorgen collectes voor de benodigde middelen. Met de collectes worden de parochianen ook betrokken bij het diaconale werk van de PCI en IPCI. Het lenigen van materiële nood in de eigen omgeving vraagt om inzicht in de lokale situatie, het kennen van de specifieke noden en het kennen van andere instanties die op dit gebied werkzaam zijn. Deze kennis is vooral bij de besturen van de PCI en IPCI aanwezig.

Voedselbanken maken geen deel uit van de parochies. Wel zijn er in de parochie uitgiftepunten waarbij parochianen actief betrokken zijn. Dit is het uitgiftepunt in Laak, Ketelstraat 23, Den Haag, en het uitgiftepunt in de Benedictus en Bernadettekerk. In dit laatste geval levert de parochie met het beschikbaar stellen van ruimte en faciliteiten een substantiële bijdrage aan deze activiteit. In Voorburg is er een uitgiftepunt Van Alphenstraat 63L, en in Leidschenveen
Harriet Freezerhof 20, Den Haag.

Binnen alle geloofsgemeenschappen is er sprake van voedselinzamelingen voor de voedselbanken. Binnen de Bonifatiuskerk is dit wekelijks. De Sint Martinus en HH. Petrus en Paulus kennen een jaarlijkse interkerkelijke voedselinzameling. De St. Martinuskerk heeft een vaste collectebus ‘Antoniusbrood’ voor de Voedselbank.

Binnen de parochie is er bijzondere aandacht voor gedetineerden. In het weekeinde van zondag van de goddelijke Barmhartigheid (tweede zondag van Pasen) staan de vieringen in het teken van het justitiepastoraat en wordt er voor de stichting Uit-Zicht gecollecteerd.

Zowel in Leidschendam-Voorburg als in Rijswijk is een stichting SchuldHulpMaatje actief. Zij komen voort uit het initiatief van de verschillende kerken in deze gemeentes en onderhouden contacten met de kerken.