Leef- en geloofmoment: De zeven Sacramenten

De tweeënvijftigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van...

Lees verder

Viering van Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen Op 1 november is er een Eucharistieviering om 19.00 uur in de HH. Benedictus en Bernadettekerk. Allerzielen Rijswijk Op 2 november is er om 9.30 uur een Eucharistieviering in de HH. Benedictus en Bernadettekerk. Op zondag 31 oktober zullen we in de vieringen op de plaats van de voorbede...

Lees verder

Oecumenische gebedsdienst op 3 november

Op woensdag 3 november is er om 19.30 uur in de H. Bonifatiuskerk een gezamenlijke gebedsdienst van de samenwerkende kerken van ‘Wij geloven in Rijswijk’. In deze tijd waarin het coronavirus zich nog steeds laat gelden, willen wij samen het geloof vieren, elkaar hoopvol bemoedigen, liefdevol stilstaan bij het leed dat...

Lees verder

Samen met Paulus de weg van de liefde verkennen

In 2020 vierden we dat de Petrus en Pauluskerk 140 jaar bestond. Haar beide patronen staan aan het begin van het christendom. De apostel Paulus is zowel bekend als onbekend. Hij wordt geprezen maar ook verafschuwd. Wie is deze man die met zoveel energie het christendom onder de heidenen verkondigde?...

Lees verder

Gedichten Moeder en Kind

Beste kinderen, Hier een oproep voor jullie! Men zegt dat een gedicht ‘de stem van het hart’ is, omdat we met gedichten onze diepste gedachten en gevoelens kunnen uitdrukken. Met dit bericht willen we jullie van harte uitnodigen om ook zelf een poging te wagen: Schrijf een gedicht met als...

Lees verder

O, kom er eens kijken… Sint voor ieder1

Voor veel kinderen is het vieren van Sinterklaas een vanzelfsprekendheid. Dit is helaas niet voor alle kinderen in Nederland het geval. Stichting Sintvoorieder1 heeft als doel zoveel mogelijk kinderen die in moeilijke omstandigheden verkeren een Sinterklaascadeau te geven. Ieder kind verdient een cadeau op 5 december! Voor ieder kind in...

Lees verder

Weer naar de kerk

Onze kerk is ook jouw kerk, welkom (terug)! Het was de bedoeling op zondag 12 september in alle kerken aansluitend aan de Eucharistievieringen buiten activiteiten te organiseren om elkaar weer te ontmoeten. Omdat het toen nog niet mogelijk was, was er nu op zondag 10 oktober koffie met gebak na de...

Lees verder

Vacature in het federatiebestuur

Wij zijn blij dat Theo Tetteroo de functie van secretaris op zich heeft genomen. Blijft de vacature voor de portefeuille gebouwen. Een belangrijke en dankbare taak: voor vele parochianen is hun kerkgebouw heel dierbaar. Van de nieuwe portefeuillehoud(st)er gebouwen wordt verwacht, dat hij of zij ongeveer één dagdeel per week...

Lees verder

Sint Maarten lampionoptocht

In 2021 is het de zeventigste keer dat de Sint Maartensoptocht wordt georganiseerd. Uiteraard altijd op 11 november! Vorig jaar kon de optocht helaas niet doorgaan. Nu verwachten we dat het wel kan en dat corona niet opnieuw de zaak verpest. Zie voor de definitieve berichtgeving: www.sintmaartenlampionoptocht.nl. De lampionoptocht vertrekt...

Lees verder

Inzameling Voedselbank

Op 13 en 14 november is in de kerken van Leidschendam en Voorburg de jaarlijkse inzameling voor de Voedselbank. Het gaat om houdbare producten. Zie voor meer informatie deze folder. Op het feest van Sint Maarten komt de Voedselbank uw bijdrage inzamelen. U kunt ook financieel bijdragen door een bedrag...

Lees verder