Jaar van de Roepingen

Vandaag (13 januari) is het nieuwe diocesane themajaar gestart op het het feest van de Doop van de Heer. Dit jaar wil de bisschop extra aandacht vragen voor de Kerk als gemeenschap van geroepenen. De bisschop nodigt alle gelovigen in het bisdom uit om in 2019 aandacht te hebben voor het Jaar van...

Lees verder

Welkom 2019!

Op donderdagmiddag 3 januari hebben de ouderen van de St. Maarten- en Trinitasparochie een aangename middag gehad in De Haard aan het Molenpad in Leidschendam. Deze was gezellig ingericht met kerstversiering. Wat iedereen opviel was de lichte ruimte dank zij de nieuwe openslaande deuren in De Haard! Er waren bijna zestig...

Lees verder

KinderVertelViering: Driekoningen 6 januari

Een speciale Driekoningenviering op zondag 6 januari om 15.30 uur in de St. Martinus Alle kinderen van 0-7 jaar worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze viering met het verhaal over de wijzen uit het Oosten. Gekroond en wel zijn alle kinderen in deze viering koning, maar de echte...

Lees verder

Pastorale ontmoeting

Het pastorale team nodigt u uit voor een gesprek en ontmoeting op donderdag 7 februari om 14.30 uur in De Haard aan het Molenpad 2a te Leidschendam. Diaken Pier Tolsma zal dan een korte inleiding geven over het onderwerp roeping: ieder mens wordt geroepen. Sommigen ervaren een bijzondere roeping, een...

Lees verder

Lezing Arine Benschop op 9 januari

Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen Op 9 januari zal Arine Benschop, geestelijk verzorger in verzorgingshuis Vredenburch in Rijswijk, een lezing houden over Geloven en de zoektocht naar (h)erkenning van vrouwen. De verhalen uit de Bijbel zijn eeuwenlang verder verteld. Het zijn verhalen uit oude tijden, die meestal...

Lees verder

Stille Omgang

Bedevaart naar AMSTERDAM in de nacht van zaterdag 16-17 maart In 1881 werd de eerste nachtelijke Stille Omgang gelopen door het centrum van Amsterdam. Herdacht wordt het Mirakel dat daar in 1345 heeft plaatsgevonden. Op wonderbaarlijke wijze bleef de Heilige Hostie van een zieke behouden en ook in het vuur...

Lees verder

Week van de Eenheid

Week van Gebed 2019 zet het recht voor ogen  ‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema is ‘Recht voor ogen’. Het sluit aan op de...

Lees verder

Grote Kolyada concert op zondag 3 februari om 15.00 uur

Het Grote Kolyada is een traditioneel Oekraïens concert waar zowel gasten als artiesten kerstliedjes (`kolyadki` in het Oekraïens) zingen. Terwijl men in West-Europa Kerstmis in december viert, begint de Kerstviering in Oekraïne op 6 januari en duurt tot medio februari. In deze periode ontmoeten vrienden en families elkaar en zingen kolyadki. Het...

Lees verder

Middaggebed in de St. Martinuskerk

Sinds kort wordt iedere maandag om 12.15 uur het Middaggebed gebeden in de dagkapel van de Sint Martinuskerk, Oosteinde 54, Voorburg. Een mooi moment voor het middageten om samen even te bidden midden op de dag. U wordt van harte uitgenodigd. Het gebed duurt ongeveer 20 minuten. Een korte uitleg over het...

Lees verder

Welkom 2019!

Op 3 januari 2019, wanneer Kerstmis al even achter ons ligt maar de drie Wijzen nog de ster volgen, bent u als (oudere 70+) parochiaan van de Sint Martinus en Trinitas van harte welkom in De Haard Molenpad 2 te Leidschendam. Bij het begin van het nieuwe jaar kunnen we...

Lees verder