Leef- en geloofmoment: Het Onze Vader

De zesennegentigste video ‘Leef en geloofmoment’ Deze serie video’s gaat over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van...

Lees verder

Oecumenische meditatieve Adventsvieringen

We kunnen angstig zijn over de toekomst. We kunnen er ook verlangend en hoopvol naar uitkijken. De Bijbel leert ons: “Vreest niet!”. Dit is het thema van de oecumenische gebedsvieringen op weg naar Kerstmis. Met woord en gebed, stilte en zang bezinnen we ons op: ‘De Maagd wordt zwanger’, ‘Herders Hij...

Lees verder

Digitale Adventsretraite

Adventsretraite aangeboden door de jezuïeten Ook in de komende Advent bieden de jezuïeten weer een digitale ‘retraite’ aan. De deelnemers krijgen dagelijks een e-mail met een Bijbeltekst en begeleidende vragen ter overweging. Zo kunt u dagelijks bidden met behulp van computer of smartphone. U kunt zich, als u nog niet eerder aan...

Lees verder

Met kinderen op weg naar Kerstmis

Zondag 27 november is de eerste zondag van de Advent. Samen gaan we op weg naar Kerstmis, de geboorte van Jezus, de Zoon van God. Op drie zondagen in de Advent (27 november en 11 en 18 december) is er in de Sint Martinuskerk in Voorburg op zondagmorgen Kinderwoorddienst en...

Lees verder

Adventsactie: Ieder kind een goede start

De Adventsactie vraagt onze aandacht voor de hoop. Zij steunt projecten die bijdragen aan een goede start in het leven van jonge kinderen. De projecten richten zich op de vroege ontwikkeling van kinderen, het voorkomen van ondervoeding en kindersterfte, toegankelijke gezondheidszorg en een veilig en gezond leven. In El Salvador...

Lees verder

Leesgroep Thomas Merton

De groene spiritualiteit van Thomas Merton Op vier avonden lezen en bespreken we met begeleiding van diaken Pier Tolsma teksten van Thomas Merton. Hiervoor gebruiken we het boek ‘Onuitsprekelijk paradijs’ van de hand van Kick Bras. Een bespreking van dit boek vindt u hier. Op deze wijze gaan we ons...

Lees verder

Kerstconcert op 18 december in de Sint Martinuskerk

Op zondag 18 december geeft het parochiekoor Sint Maarten onder leiding van dirigent-organist Jos Siebers weer haar jaarlijkse kerstconcert in de Sint Martinuskerk aan het Oosteinde in Voorburg. Aan dit concert werken verder mee de alt/mezzo Nathalie Mees en de sopraan Demelza van der Lans. Bekende en minder bekende kerstliederen...

Lees verder