Diaken Tolsma verzorgt een subserie over Kerk en maatschappij. Deze serie gaat over de sociale leer van de Kerk. Daarin wordt de betekenis van het Evangelie voor ons dagelijks leven doordacht: hoe richten wij onze maatschappij in. Het gaat over economie, over arbeidsverhoudingen, over eigendom, over oorlog en vrede, over de zorg voor de schepping, over de ontwikkeling van de volkeren et cetera.

In deze serie is aandacht voor de inhoud en de geschiedenis van de sociale leer. Sleutelbegrippen worden toegelicht. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de actualiteit. Artikelen over de sociale leer van de Kerk vindt u ook hier.

Op 3 oktober 2020 verscheen de encycliek Fratelli tutti: Allen broeders. Met deze brief voegt paus Franciscus weer een nieuw hoofdstuk toe aan de sociale leer van de Kerk. Een uitgebreide samenvatting van de encycliek vindt u hier. Ook in deze serie video’s zal de encycliek besproken worden.

Scheiding Kerk en staat en de geschiedenis van de sociale leer van de Kerk (04-11-2020)

In deze eerste video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over scheiding tussen Kerk en staat en over de geschiedenis van de sociale leer van de Kerk.

Menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit (11-11-2020)

In deze tweede video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over menselijke waardigheid, algemeen welzijn, subsidiariteit en solidariteit, de fundamentele principes van de sociale leer van de Kerk.

Fratelli tutti (Allen broeders): inleiding (16-12-2020)

In deze derde video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma over de encycliek Fratelli tutti. Deze brief van paus Franciscus over broederschap en sociale vriendschap verscheen op 3 oktober 2020. Een uitgebreide samenvatting ervan vindt u hier.

Fratelli tutti (Allen broeders): misstanden en corona (23-12-2020)

In deze vierde video over ‘Kerk en maatschappij’ spreekt diaken Tolsma weer over de encycliek Fratelli tutti. Deze keer bekijken we welke misstanden de paus in het eerste hoofdstuk noemt en wat hij hierbij over corona schrijft. Een uitgebreide samenvatting deze brief van paus Franciscus vindt u hier.

Politiek en democratie (10-02-2021)

De vijfde video over ‘Kerk en maatschappij’ staat in het teken van de komende verkiezingen. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij de Hofvijver over de visie van de Kerk op politiek en democratie.

Verkiezingen (17-02-2021)

De zesde video over ‘Kerk en maatschappij’ staat in het teken van de komende verkiezingen. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij de Hofvijver over een aantal concrete zaken die onze keuze bij de verkiezingen kunnen bepalen.

Dialoog (07-04-2021)

De zevende video over ‘Kerk en maatschappij’ gaat over dialoog. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij de Hofvijver over dialoog aan de hand van teksten die paus Franciscus hierover geschreven heeft. De uitgesproken tekst vindt u ook hier.

Vrede en verzoening (14-04-2021)

De achtste video over ‘Kerk en maatschappij’ gaat over vrede en verzoening. Diaken Tolsma spreekt vanuit Den Haag bij het Vredespaleis over vrede en verzoening aan de hand van teksten die paus Franciscus hierover geschreven heeft. De uitgesproken tekst vindt u ook hier.