Wij hebben een ANBI-status

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie te Utrecht alsmede hun zelfstandige onderdelen, en lichamen, waaronder alle R.K. Parochies en (Inter-)Parochiële Caritasinstellingen, door middel van een groepsbeschikking aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De groepsbeschikking staat ingeschreven bij de ANBI ten name van:
GROEPSBESCHIKKING DE BISSCHOPPENCONFERENTE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERKPROVINCIE. UTRECHT. d.d. 01-01-2008.
Dit kunt u ook nagaan op de site van de Belastingdienst.

ANBI informatie
De financiële en overige informatie die een ANBI Instelling dient te publiceren vindt U op:

RSIN of fiscaalnummer
Heeft u een overeenkomst Periodieke Gift met ons, dan heeft u voor uw belastingaangifte ons fiscaalnummer nodig. Dat is:
Parochie HH. Maria en Jozef: 866116904

Periodieke Gift niet meer via notaris
Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer via een notaris te worden geregeld. Een ANBI-instelling regelt dit nu zelf middels een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst voor periodieke schenking. Zie hier voor meer.

Geen belastingafdracht voor de parochie bij legaten en erfstelling
Per 1 januari 2006 zijn alle goede doelen met een ANBI status volledig vrijgesteld van belasting over nalatenschappen en legaten. Ook de RK kerk in Nederland. Dit betekent, dat als u de parochie HH. Maria en Jozef in uw testament wilt laten opnemen, dit de parochie geen successierechten kost.

Conform de richtlijnen ANBI publiceren wij jaarlijks de jaarstukken van de parochie. Voor het inzien van de jaarrekeningen klik hier.