Voor steeds meer mensen is het minder vanzelfsprekend om contant geld bij zich te hebben. Dat is eigenlijk ook niet zo vreemd, want bijna overal kun je met een pinpas betalen. Met dit in gedachten is Givt ontstaan.

Vanuit een kerk is door een aantal mensen een initiatief gestart, om het mogelijk te maken aan de collecte te geven zonder contant geld, waarbij de viering zo min mogelijk wordt verstoord. Tijdens de ontwikkeling is vooral nagedacht over wat de gebruiker prettig vindt. Het resultaat is dan ook een zeer gebruiksvriendelijke app die door het bisdom Rotterdam ondersteund wordt. Givt vindt het belangrijk dat het gevoel van geven behouden wordt.

Met Givt zijn onze parochies klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon aan de collecte blijven geven. Daarnaast blijft de gebruikelijke manier van collecteren met contant geld gewoon bestaan.

Hoe werkt het?

Onze parochies gebruiken Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Ook als je thuis meekijkt vanaf de bank. Met Givt kan je gewoon blijven geven. Open de app kies hoeveel je wilt geven, kies hoe je wilt geven en klaar!

Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt:

 1. Tijdens het collecte moment open je, de Givt-app.
 2. Kies het bedrag dat je wilt geven en druk op ‘volgende’.
  (Zijn er verschillende collectes in een viering? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat je aan de tweede collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies je bedrag voor de derde collecte.)
 3. Kies vervolgens voor de tweede optie in je scherm: QR-code (‘geef door middel van een QR-code’).
 4. Scan de QR-code met je camera. (Let op! Het kan zijn dat de app toestemming vraagt voor toegang tot je camera. Druk op OK om verder te gaan.)
 5. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien.

Geven zonder QR-code in de buurt? Ook dat kan!
Volg de onderstaande stappen voor geven uit de lijst.

 1. Open de app.
 2. Kies het bedrag dat je wil geven.
  (Zijn er verschillende collectes in een viering? Geen probleem! Om een collecte toe te voegen toets op het plusje bij collecte toevoegen en vul het bedrag in dat je aan de tweede collecte wilt geven. Nog een derde collecte toevoegen? Druk dan nogmaals op het plusje en kies je bedrag voor de derde collecte.)
 3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de ‘Lijst’.
 4. Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje.
 5. Selecteer de kerk waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op geven!
 6. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien.

Ook is het mogelijk om te geven wanneer je thuis op de bank zit door het scannen van de QR-code of door je doel te selecteren uit een lijst in de app. Het systeem is zo gemaakt dat er geen internetverbinding nodig is tijdens het geven. Net als bij contant geld blijft de gever anoniem, zodat de penningmeester niet kan zien hoeveel iemand heeft gegeven.

Er is een extra collecte

Voor speciale doelen is er soms een tweede collecte of een deurcollecte. Ook hierin is voorzien.

Door op de ‘Collecte toevoegen’-knop te drukken, kun je tot drie collectes activeren. Bij iedere collecte kun je een zelfgekozen bedrag invoeren. Klik op de collecte die je wilt aanpassen en vul een bedrag in of maak gebruik van de voorkeursbedragen. Het verwijderen van een collecte doe je door te drukken op het min-teken, rechts van het bedrag.

De verschillende collectedoelen worden onderscheiden door nummer 1, 2 of 3. Jouw kerk weet welk collectenummer overeenkomt met welk collectedoel. Als er in onze kerken twee collectes zijn dan is de eerste collecte voor de eigen parochie en de tweede collecte voor het speciale doel.

In een aantal gevallen is er geen tweede collecte maar vervalt de collecte voor de eigen parochie en gaat de opbrengst van de hoofdcollecte in zijn geheel naar het speciale doel. In dat geval maakt de penningmeester de gehele opbrengst van de collecte van die dag over naar het speciale doel.

De gift via Givt is aftrekbaar van de belasting

Als je geeft met Givt zijn deze giften aftrekbaar van de belasting. Je kunt voor elk jaar een overzicht van al je giften die met Givt zijn gegeven, downloaden. Dit overzicht kun je gebruiken als bewijs bij je belastingaangifte. Zo gepiept, dus. Dus gebruikmaken van Givt kan geld besparen en dat kun je dan weer aan extra giften besteden.

Wat heb je nodig om te geven met de smartphone?

Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) met daarop de Givt-app. Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren en meteen beginnen met geven. Je verdere registratie kun je op een later moment afronden. Bij je registratie vul je een aantal persoonlijke gegevens in (denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en rekeningnummer). Ook geef je een machtiging af zodat er geld van je rekening kan worden afgeschreven. De Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid. Zoek in de App Store of op Google Play naar Givt of ga naar www.givtapp.net/download.

De QR-codes

Er is een algemene QR-code voor de parochie HH. Maria en Jozef.

 

 

Dit is de QR-code van de parochie HH. Maria en Jozef,
bankrekening: NL22 RABO 0156 3487 21

 

 

 

Daarnaast heeft iedere geloofsgemeenschap een QR-code.

Dit is de QR-code van de HH. Benedictus en Bernadette
in Rijswijk,
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75
Dit is de QR-code van de H. Bonifatius
in Rijswijk,
bankrekening: NL70 RABO 0323 1096 75
Dit is de QR-code van de Sint Martinus
in Voorburg,
bankrekening: NL60 RABO 0365 9004 35
Dit is de QR-code van de HH. Petrus en Paulus
in Leidschendam,
bankrekening: NL33 RABO 0365 9913 25