RK Vlietstreek in de tijd van corona

Klik op de foto voor uitvergroting.

Vanaf 14 maart kwamen alle vieringen te vervallen. Wel bleven de kerken open voor individueel gebed. In plaats van de gebruikelijke Palmpaasstokken maakten de kinderen tekeningen voor ouderen.

Ook in de Goede Week waren er geen vieringen in onze kerken.

De Paaswake werd door enkele leden van het pastoraal team in de H. Bonifatiuskerk gevierd. Hier werden vier Paaskaarsen gewijd.

Na Pasen werd er gestart met het via YouTube uitzenden van vieringen. Deze vieringen waren niet toegankelijk voor kerkgangers.

Ook werden dagelijks korte gebedsmomenten op YouTube geplaatst.

Voor de voedselbank werden er aardappelen gehaald. Midvliet kwam de pastoor interviewen. Voor de meimaand werd de Rozenkrans ingesproken en op de website geplaatst. Met Pinksteren werden de kinderen opgeroepen een Pinkstemobile te maken. De vormselvoorbereiding ging digitaal met ZOOM.

Vanaf 14 juni werden er weer kerkgangers bij de vieringen in onze kerken toegestaan. De anderhalvemeter regel leverde een flinke beperking van het aantal toegestane kerkgangers op. Aanmelding vooraf was noodzakelijk en er werden coördinatoren aangesteld om een veilige gang van zaken in de kerken te waarborgen. Voor het veilig uitreiken van de H. Communie kwamen er speciale Communie-altaren. Ook kwamen er extra vieringen op zaterdag bij, zodat er wekelijks 210 mensen de zondagviering in een van onze kerken konden meevieren.

Tijdens de lockdown werd gaandeweg duidelijk dat het medium video een blijvende plaats in het parochieleven verdient. Ook na het weer (beperkt) opstellen
van de kerken tijdens vieringen bleven de uitzendingen van de vieringen gehandhaafd. In september 2020 kwam er in de H. Bonifatius en de St. Martinus vaste opnameapparatuur om de vieringen via kerkdienstgemist.nl uit te zenden. Zie ‘Video-uitzendingen’. De dagelijkse gebedsuitzendingen werden per 1 juli vervangen door wekelijkse ‘Leef- en geloofmomenten’.

 

Afscheid Ina van der Steen op 30 augustus 2020
in de HH. Benedictus en Bernadettekerk

Klik op de foto voor uitvergroting.

Fotograaf: Wil Kouwer

Afscheid Saskia van Winden-van der Pol op 13 september 2020
in de H. Bonifatiuskerk