Kerk aan de Vliet’ is het gezamenlijke parochieblad van de drie parochies van de federatie Vlietstreek.
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Het wordt gratis verspreid onder de parochianen.

De laatste uitgave en alle oudere nummers vindt u hier.

 

Redactie en medewerkers, contact en druk

De volgende personen verzorgen de samenstelling van Kerk aan de Vliet:

Metka Dijkstra, Wil Kouwer, Dieneke Meijer, Laura Migliori,
Pier Tolsma, Joke Valk, Emile Verviers en Dave Zagers.

 

Redactie-adres: Oosteinde 54, 2271EH  Voorburg
E-mail: kadv@sintmaarten-trinitas.nl en kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info

 

Het blad wordt in een oplage van 3.500 exemplaren gedrukt door Editoo.

 

Editieschema 2022

Nummer Thema Periode Weken Duur Aanlevering artikelen Bezorging vanaf
1 Veertigdagentijd 12-02-22 t/m 10-04-22 7 t/m 14 8 weken vrijdag 14 januari donderdag 3 februari
2 Goede Week en Pasen 09-04-22 t/m 05-06-22 15 t/m 22 8 weken vrijdag 11 maart donderdag 31 maart
3 Pinksteren en zomer 04-06-22 t/m 07-08-22 23 t/m 31 9 weken vrijdag 6 mei woensdag 25 mei
4 Start seizoen 06-08-22 t/m 09-10-22 32 t/m 40 9 weken vrijdag 8 juli donderdag 28 juli
5 Christus Koning en Advent 08-10-22 t/m 11-12-22 41 t/m 49 9 weken vrijdag 9 september donderdag 29 september
6 Kerstmis 10-12-22 t/m 12-02-23 50 t/m 6 9 weken vrijdag 11 november donderdag 1 december

 

Het editieschema is gekoppeld aan het kerkelijk jaar.
De bepalende data zijn de volgende.

Aswoensdag 2022 2 maart
Pasen 17 april
Hemelvaart 26 mei
Pinksteren 5 juni
Christus Koning 20 november
Kerstmis 25 december
Aswoensdag 2023 22 februari