Kerk aan de Vliet’ is het gezamenlijke parochieblad van de drie parochies van de federatie Vlietstreek.
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Het wordt gratis verspreid onder de parochianen.
De laatste uitgave en alle oudere nummers vindt u hier.

 

Redactie en medewerkers, contact en druk

De volgende personen verzorgen de samenstelling van Kerk aan de Vliet:

Metka Dijkstra, Wil Kouwer, Dieneke Meijer, Harry Raven,
Pier Tolsma, Joke Valk, Emile Verviers en Dave Zagers.

 

Redactie-adres: Oosteinde 54, 2271EH  Voorburg
E-mail: kadv@sintmaarten-trinitas.nl en kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info

 

Het blad wordt in een oplage van 4.100 exemplaren gedrukt door Editoo.

 

Editieschema 2019

Nummer Thema Periode Weken Duur Aanlevering artikelen Bezorging vanaf
1 Veertigdagentijd 09-02-19 t/m 14-04-19 6 t/m 12 9 weken vrijdag 11 januari donderdag 31 januari
2 Goede Week en Pasen 13-04-19 t/m 09-06-19 13 t/m 20 8 weken vrijdag 15 maart donderdag 4 april
3 Pinksteren en Zomer 08-06-19 t/m 11-08-19 21 t/m 32 9 weken vrijdag 10 mei woensdag 29 mei
4 Start seizoen 10-08-19 t/m 13-10-19 33 t/m 42 9 weken vrijdag 12 juli donderdag 1 augustus
5 Christus Koning en Advent 12-10-19 t/m 15-12-19 43 t/m 50 9 weken vrijdag 13 september donderdag 3 oktober
6 Kerstmis 14-12-19 t/m 09-02-20 51 t/m 6 9 weken vrijdag 15 november donderdag 5 december

 

Het editieschema is gekoppeld aan het kerkelijk jaar.
De bepalende data zijn de volgende.

Aswoensdag 2019 6 maart
Pasen 21 april
Hemelvaart 30 mei
Pinksteren 9 juni
Christus Koning 24 november
Kerstmis 25 december
Aswoensdag 2020 26 februari

 

Editieschema 2020

Nummer Thema Periode Weken Duur Aanlevering artikelen Bezorging vanaf
1 Veertigdagentijd 08-02-20 t/m 05-04-20 7 t/m 14 8 weken vrijdag 10 januari donderdag 30 januari
2 Goede Week en Pasen 04-04-20 t/m 31-05-20 15 t/m 22 8 weken vrijdag 6 maart donderdag 26 maart
3 Pinksteren en Zomer 30-05-20 t/m 09-08-20 23 t/m 32 10 weken vrijdag 1 mei woensdag 20 mei
4 Start seizoen 08-08-20 t/m 11-10-20 33 t/m 41 9 weken vrijdag 10 juli donderdag 30 juli
5 Christus Koning en Advent 10-10-20 t/m 13-12-20 42 t/m 50 9 weken vrijdag 11 september donderdag 1 oktober
6 Kerstmis 12-12-20 t/m 07-02-21 51 t/m 6 9 weken vrijdag 13 november donderdag 3 december

 

Het editieschema is gekoppeld aan het kerkelijk jaar.
De bepalende data zijn de volgende.

Aswoensdag 2020 26 februari
Pasen 12 april
Hemelvaart 21 mei
Pinksteren 31 mei
Christus Koning 22 november
Kerstmis 25 december
Aswoensdag 2021 17 februari