‘Kerk aan de Vliet’ is het gezamenlijke parochieblad van de drie parochies van de federatie Vlietstreek.
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Het wordt gratis verspreid onder de parochianen.
De laatste uitgave vindt u onder ‘NIEUWS’; de oudere nummers vindt u hier.

 

Redactie en medewerkers, contact en druk

De volgende personen verzorgen de samenstelling van Kerk aan de Vliet:

Metka Dijkstra, Jos Kester, Wil Kouwer, Dieneke Meijer, Harry Raven,
Jacqueline Timmer, Pier Tolsma, Joke Valk en Emile Verviers.

 

Redactie-adres: Oosteinde 54, 2271EH  Voorburg
E-mail: kadv@sintmaarten-trinitas.nl en kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info

 

Het blad wordt in een oplage van 4.500 exemplaren gedrukt door Editoo.

 

Editieschema 2018

Nummer Thema Periode Weken Duur Aanlevering artikelen
1 Veertigdagentijd 03-02-18 t/m 25-03-18 6 t/m 12 7 weken vrijdag 5 januari
2 Goede Week en Pasen 24-03-18 t/m 20-05-18 13 t/m 20 8 weken vrijdag 23 februari
3 Pinksteren en Zomer 19-05-18 t/m 12-08-18 21 t/m 32 12 weken vrijdag 20 april
4 Start seizoen 11-08-18 t/m 21-10-18 33 t/m 42 10 weken vrijdag 13 juli
5 Christus Koning en Advent 20-10-18 t/m 16-12-18 43 t/m 50 8 weken vrijdag 21 september
6 Kerstmis 15-12-18 t/m 10-02-19 51 t/m 6 8 weken vrijdag 16 november

Het editieschema is gekoppeld aan het kerkelijk jaar.
De bepalende data zijn de volgende.

Aswoensdag 2018 14 februari
Pasen 1 april
Pinksteren 20 mei
Christus Koning 25 november
Aswoensdag 2019 6 maart

 

Editieschema 2019

Nummer Thema Periode Weken Duur Aanlevering artikelen Bezorging vanaf
1 Veertigdagentijd 09-02-19 t/m 14-04-19 6 t/m 12 9 weken vrijdag 11 januari donderdag 31 januari
2 Goede Week en Pasen 13-04-19 t/m 09-06-19 13 t/m 20 8 weken vrijdag 15 maart donderdag 4 april
3 Pinksteren en Zomer 08-06-19 t/m 11-08-19 21 t/m 32 9 weken vrijdag 10 mei woensdag 29 mei
4 Start seizoen 10-08-19 t/m 13-10-19 33 t/m 42 9 weken vrijdag 12 juli donderdag 1 augustus
5 Christus Koning en Advent 12-10-19 t/m 15-12-19 43 t/m 50 9 weken vrijdag 13 september donderdag 3 oktober
6 Kerstmis 14-12-19 t/m 09-02-20 51 t/m 6 9 weken vrijdag 15 november donderdag 5 december

 

Kerkelijk jaar 2019
Aswoensdag 2019 6 maart
Pasen 21 april
Hemelvaart 30 mei
Pinksteren 9 juni
Christus Koning 24 november
Kerstmis 25 december
Aswoensdag 2020 26 februari