Kerk aan de Vliet’ is het gezamenlijke parochieblad van de drie parochies van de federatie Vlietstreek.
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Het wordt gratis verspreid onder de parochianen.
De laatste uitgave en alle oudere nummers vindt u hier.

 

Redactie en medewerkers, contact en druk

De volgende personen verzorgen de samenstelling van Kerk aan de Vliet:

Metka Dijkstra, Wil Kouwer, Dieneke Meijer, Laura Migliori,
Pier Tolsma, Joke Valk, Emile Verviers en Dave Zagers.

 

Redactie-adres: Oosteinde 54, 2271EH  Voorburg
E-mail: kadv@sintmaarten-trinitas.nl en kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info

 

Het blad wordt in een oplage van 3.800 exemplaren gedrukt door Editoo.

 

Editieschema 2021

Nummer Thema Periode Weken Duur Aanlevering artikelen Bezorging vanaf
1 Veertigdagentijd 06-02-21 t/m 28-03-21 6 t/m 12 7 weken vrijdag 8 januari donderdag 28 januari
2 Goede Week en Pasen 27-03-21 t/m 23-05-21 13 t/m 20 8 weken vrijdag 26 februari donderdag 18 maart
3 Pinksteren en zomer 22-05-21 t/m 08-08-21 21 t/m 31 11 weken vrijdag 23 april woensdag 12 mei
4 Start seizoen 07-08-21 t/m 10-10-21 32 t/m 40 8 weken vrijdag 9 juli donderdag 29 juli
5 Christus Koning en Advent 09-10-21 t/m 12-12-21 41 t/m 49 9 weken vrijdag 10 september donderdag 30 september
6 Kerstmis 11-12-21 t/m 13-02-22 50 t/m 6 9 weken vrijdag 12 november donderdag 2 december

 

Het editieschema is gekoppeld aan het kerkelijk jaar.
De bepalende data zijn de volgende.

Aswoensdag 2021 17 februari
Pasen 4 april
Hemelvaart 13 mei
Pinksteren 23 mei
Christus Koning 21 november
Kerstmis 25 december
Aswoensdag 2022 2 maart