Bewustwording en leniging van nood in de wereld

Aandacht hebben voor wereldwijde noden is vanouds het terrein van de MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede). De parochies Sint Maarten en Trinitas kennen een gezamenlijke werkgroep MOV. In de Bonifatius ontbreekt een dergelijke werkgroep. Hier worden de betreffende activiteiten vanuit het pastoraal team georganiseerd.

In de parochies Sint Maarten en Trinitas wordt er jaarlijks gecollecteerd voor de Bisschoppelijke Adventsactie, de Vastenactie, de Nederlandse missionarissen, PAX en Missio. In de Bonifatiusparochie zijn er alleen de jaarlijkse collectes voor de Nederlandse missionarissen en Missio. Vanuit de parochies Sint Maarten en Trinitas wordt er jaarlijks via bemiddeling door Missio financieel bijgedragen aan de opleiding van een priesterstudent in een ontwikkelingsland.

In de Veertigdagentijd worden er in de parochies Sint Maarten en Trinitas vastensoepmaaltijden georganiseerd ter ondersteuning van de Vastenactie. In Rijswijk worden er, in samenwerking met de PKN-gemeente, jaarlijks twee gezamenlijke diaconale vieringen gehouden, één tijdens de Veertigdagentijd in de Benedictus en Bernadettekerk (nood in de wereld) en één in het najaar in de Nieuwe Kerk (nood dichtbij). Jaarlijks is er afwisselend in de Benedictus en Bernadettekerk en de Nieuwe Kerk een vastenmaaltijd ter ondersteuning van het Veertigdagenproject.

Jaarlijks is in de parochies Sint Maarten en Trinitas tijdens de Vredesweek in september aandacht voor vrede in de wereld. Naast een deurcollecte voor PAX wordt onder meer met de verkoop van vredesvlaggen de aandacht op vredesproblemen gevestigd.

Aandacht voor duurzaamheid en behoud van de schepping valt ook in deze categorie. Wereldwijd zijn vooral de armen het slachtoffer van milieuverontreiniging en klimaatverandering. Jaarlijks wordt in de buurt van 1 september (Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping) aandacht aan dit onderwerp besteed.