Bewustwording en leniging van nood in de wereld

Aandacht hebben voor wereldwijde noden is vanouds het terrein van de MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede). De parochies Bonifatius, Sint Maarten en Trinitas kennen ieder een eigen werkgroep MOV. Deze drie werkgroepen werken nauw met elkaar samen en presenteren zich binnen de federatie als de gezamenlijke werkgroep MOV.

In de parochies wordt er jaarlijks gecollecteerd voor de Bisschoppelijke Adventsactie, de Vastenactie, de Nederlandse missionarissen, PAX en Missio. Vanuit de parochies Sint Maarten en Trinitas wordt er jaarlijks via bemiddeling door Missio financieel bijgedragen aan de opleiding van een priesterstudent in een ontwikkelingsland.

In de Veertigdagentijd worden er in de parochies Sint Maarten en Trinitas vastensoepmaaltijden georganiseerd ter ondersteuning van de Vastenactie. In de Bonifatiusparochie is er ter ondersteuning van de Vastenactie een sobere maaltijd in de Benedictus en Bernadettekerk.

Jaarlijks is er binnen de federatie tijdens de Vredesweek in september aandacht voor vrede in de wereld. Naast een deurcollecte voor PAX wordt onder meer met de verkoop van vredesvlaggen de aandacht op vredesproblemen gevestigd.

Aandacht voor duurzaamheid en behoud van de schepping valt ook in deze categorie. Wereldwijd zijn vooral de armen het slachtoffer van milieuverontreiniging en klimaatverandering. Jaarlijks wordt in de buurt van 1 september (Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping) aandacht aan dit onderwerp besteed.