Bewustwording en leniging van nood in de wereld

Aandacht hebben voor wereldwijde noden is vanouds het terrein van de MOV (Missie, Ontwikkeling en Vrede). De geloofsgemeenschappen binnen de parochie kennen ieder een eigen werkgroep MOV. Deze drie werkgroepen werken nauw met elkaar samen en presenteren zich binnen de federatie als de gezamenlijke werkgroep MOV.

In de parochie wordt er jaarlijks gecollecteerd voor de Bisschoppelijke Adventsactie, de Vastenactie, de Nederlandse missionarissen, PAX en Missio. Vanuit de Sint Martinus en de Petrus en Paulus wordt er jaarlijks via bemiddeling door Missio financieel bijgedragen aan de opleiding van een priesterstudent in een ontwikkelingsland.

In de Veertigdagentijd worden er in de Sint Martinuskerk en de Petrus en Paulus vastensoepmaaltijden georganiseerd ter ondersteuning van de Vastenactie. In de Benedictus en Bernadettekerk is er ter ondersteuning van de Vastenactie een sobere maaltijd.

Jaarlijks is er binnen de federatie tijdens de Vredesweek in september aandacht voor vrede in de wereld. Naast een deurcollecte voor PAX wordt onder meer met de verkoop van vredesvlaggen de aandacht op vredesproblemen gevestigd.

Aandacht voor duurzaamheid en behoud van de schepping valt ook in deze categorie. Wereldwijd zijn vooral de armen het slachtoffer van milieuverontreiniging en klimaatverandering. Jaarlijks wordt in de buurt van 1 september (Wereldgebedsdag voor het behoud van de schepping) aandacht aan dit onderwerp besteed.