Het sacrament van de Ziekenzalving geeft de zieke en oudere de genade van de heilige Geest. Het geeft de mens hulp en steun en het schenkt hem hoop en vertrouwen op God en tegen de angst voor de dood en voor de eigen zonde. Het sacrament geeft de zieke en oudere de kracht het lijden te dragen of te bestrijden. Het sacrament geeft troost, vrede en bemoediging.

Wie ziek is heeft op een bijzondere wijze Gods genade nodig. Daartoe kan de Ziekenzalving steun, hulp en de genade van de heilige Geest geven aan de zieke en aan de mensen die om de zieke heen staan. Aan zieken, aan mensen die voor een levensgevaarlijke operatie staan of aan mensen die hun levenseinde zien naderen kan de Ziekenzalving worden toegediend. Het sacrament is bedoeld om kracht te geven in het lijden. Het Evangelie getuigt van de zorg van Jezus voor de zieken. Jezus geeft ook de opdracht om hulp en aandacht te geven aan de zieken.

De Ziekenzalving is een sacrament dat door de priester wordt toegediend. Soms wordt gesproken van laatste sacramenten. Hiermee worden naast de Ziekenzalving ook de (laatste) Biecht en de (laatste) Communie (het Viaticum) bedoeld. Andere benamingen voor deze combinatie zijn ‘sacramenten der stervenden’ en ‘sacramenten der zieken’. Men spreekt ook wel van ‘bediend worden’ van de ernstig zieke door de priester.

Het sacrament kan worden herhaald, telkens als de noodzaak aanwezig is, bijvoorbeeld bij herhaaldelijke operaties, of bij mensen op hoge leeftijd waarvan de gezondheid is achteruitgegaan. Het verdient aanbeveling het sacrament niet te lang uit te stellen. Het is zowel voor de zieke als voor aanwezige familieleden en dierbaren zinvoller wanneer de viering van het sacrament in het volle bewustzijn meegemaakt wordt en de kracht ervan wordt ervaren.

Gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving

In onze parochie kennen we de gemeenschappelijke viering van de Ziekenzalving. Deze worden jaarlijks in onze kerken in een bijzondere viering toegediend aan zieken en ouderen. Aankondiging van de gemeenschappelijke Ziekenzalving vindt plaats in het parochieblad Kerk aan de Vliet.

Individuele Ziekenzalving

Thuis of in een zorginstelling binnen de grenzen van onze parochies waaraan geen pastor verbonden is, is het mogelijk individueel de Ziekenzalving te ontvangen. Wacht daarbij niet tot het allerlaatste moment, maar maak tijdig een afspraak. Onze priesters zijn immers niet ieder moment beschikbaar. U kunt een afspraak maken via de parochiebureaus.

Ziekenzegen

Naast de Ziekenzalving als sacrament is het ook mogelijk om op moeilijke momenten een ziekenzegen te ontvangen. Dit is geen sacrament maar wel een ritueel waarin u Gods nabijheid kunt ervaren en waaruit u kracht kunt putten. De ziekenzegen kan naast priesters ook door diakens en pastoraal werkers worden gegeven. U kunt een afspraak maken via de parochiebureaus.

Video over de Ziekenzalving

In deze video vertelt pastoor Bakker over de Ziekenzalving.