De Programmacommissie stelt jaarlijks een programma samen bestaande uit lezingen en filmavonden (Cinekerk). De lezingen en de films gaan over levensbeschouwelijke onderwerpen en bieden daarmee stof tot nadenken en tot verdieping. De informatie over de lezingen vindt u onder lezingen.

 

Cinekerk

Onder de noemer Cinekerk worden er films uitgekozen die over levensbeschouwelijke onderwerpen gaan en daarmee stof tot nadenken en tot verdieping bieden. De filmavonden vinden tenzij anders vermeld plaats in de Maartenszaal bij de Martinuskerk in Voorburg en beginnen daar om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee. Na afloop bent u in de gelegenheid een vrijwillige bijdrage doen in verband met de onkosten van de auteursrechten op de film.

Iedereen is van harte welkom.

 

Jaarprogramma 2019-2020

In de reeks Cinekerk zullen vijf films worden vertoond: op woensdag 18 september 2019 ‘Selma’ (over het leven van Martin Luther King); op woensdag 20 november 2019 ‘Das Leben der Anderen’ (over de inwerking van een onderdrukkend systeem op het persoonlijke leven), op woensdag 19 februari 2020 ‘Night train to Lisbon’ (een zoektocht naar de zin van het leven in een tragische levensgeschiedenis) en op maandag 11 mei 2020 ‘Marie Heurtin’ (een doofblind meisje wordt in een klooster uit haar isolement gehaald).

Op dinsdag 21 april 2020, om 14.30 uur, is in de Lucaszaal van de Bonifatiuskerk de film ‘The Way’ (over pelgrims op weg naar Compostela).