Informatie over de financiële situatie van de drie vorige parochies die zijn gefuseerd per 01.01.2024 vindt u hier.

Informatie over de ANBI-status van deze parochies vindt u hier.

Giften

Uw gift kunt u overmaken op onze bankrekeningen: zie hier.

De acceptgiro verdwijnt. Hoe kan ik nu een gift overmaken als ik niet online bankier?

Sinds 1 juni 2023 is het niet langer mogelijk om de acceptgiro te gebruiken. De banken besloten per die datum te stoppen met dit betaalmiddel, omdat het gebruik ervan afneemt. Dit betekent dat zij sinds 1 juni geen acceptgiro’s meer verwerken.

Goede doelen in Nederland hebben samen gewerkt aan een alternatief met de naam ‘Mijn eenmalige gift’. Daarmee kan net zo goed een eenmalige gift worden overgemaakt als voorheen met de acceptgiro. Mogelijk heeft u hiervan al een voorbeeld ontvangen. Veel goede doelen zijn namelijk vanaf 1 april al overgestapt op Mijn eenmalige gift.

Als u niet online bankiert kunt u overigens ook nog steeds een gift overmaken aan een goed doel met het boekje van uw bank met de papieren overschrijvingsformulieren.

Periodieke gift

Wilt u uw gift volledig aftrekbaar maken van de belasting?
Dat kan als u het formulier ‘periodieke gift’ invult en aan ons toestuurt. De voorwaarde is dat u tenminste vijf jaar lang elk jaar een gift doet.
Het formulier vindt u hier.

Op de website van de Belastingdienst leest u hier de voorwaarden:

Hier ziet u twee voorbeelden.

Wanneer u in de 42%-categorie valt Wanneer u in de 52%-categorie valt
uw gift: € 500 uw gift: € 500
terug via belasting: € 210 terug via belasting: € 260
uw werkelijke lasten: € 290 uw werkelijke lasten: € 240

 

Zo nodig kan de penningmeester dit nader toelichten. U kunt hem per mail bereiken.

Erfenissen

Nalaten aan uw parochie maakt het mogelijk om ons geloof door te geven aan de toekomst

Heeft u al eens nagedacht om naast uw dierbaren ook de parochie op te nemen in uw testament? Hoe hoopgevend is het als uw kerk, onze kerk, een plek kan blijven zijn waar parochianen – jong en oud – hun geloof samen kunnen belijden en elkaar tot steun kunnen zijn? Toch is het niet vanzelfsprekend dat in onze steden en dorpen het katholieke leven zal blijven voortbestaan.

De katholieke traditie en het doorgeven van de geloofs- en levenswaarden in de parochie verdienen een plaats in de toekomst. Uw financiële steun is daarbij zeer welkom. Financiële steun is nodig om samen Kerk te kunnen blijven zijn waarbij ook onze tradities blijven voortbestaan. Met uw steun draagt u bij aan de toekomst van de Kerk en het kerkelijke leven in uw omgeving. De parochie steunen in de vorm van een nalatenschap, is het overwegen meer dan waard. Nalatenschappen vormen een steeds belangrijkere aanvulling op de inkomsten van een parochie.

Nalaten kan op twee manieren. Via een legaat of via een erfstelling die u kunt opnemen in uw testament. Wat u ook kiest, in alle gevallen zal de parochie u erg dankbaar zijn voor uw mooie gebaar. Zo kunnen we samen de Kerk, uw Kerk, doorgeven aan volgende generaties. Informatie hierover kunt u vinden in de brochure van het bisdom: Nalaten aan het netwerk van liefde. Deze brochure vindt u hier.

U kunt per mail vrijblijvend contact opnemen met onze penningmeester.

De Kerk is een netwerk van liefde

Onze bisschop Mgr. Van den Hende schrijft:

“De Kerk is een netwerk van liefde rond Christus. Voor velen is het beeld van het netwerk van liefde iets geworden dat inspireert en in het hart wordt bewaard. Het is een netwerk verbonden met Christus, waarbij we ons geloof voeden en vieren in de liturgie en het verdiepen en doorgeven in de catechese.

Vanuit onze kerkgebouwen komen wij tot allerlei vormen van naastenliefde en vrijwilligerswerk. Samen zijn we een netwerk, dat midden in de samenleving staat en dat verbindingen aangaat met mensen met wie we op mogen trekken.

We mogen bijdragen aan een beschaving van liefde, bijdragen aan een gemeenschap die opbouwt in plaats van afbreekt. Dat mogen we doen op de plek waar we wonen en actief zijn, waar we bidden en elkaar tot steun zijn, met de talenten die ons als persoon en als gemeenschap zijn gegeven. Het is duidelijk dat het Rijk van God en ook een bisdom, parochie of geloofsgemeenschap niet op de landkaart te vinden zijn, want het begint in de harten van de mensen.

Nalaten aan uw parochie is het overwegen meer dan waard. Ik wil die uitnodiging aan u, om na te denken over een nalatenschap voor uw parochie, graag onderstrepen. Want ook met een nalatenschap kunt u bijdragen aan het netwerk van liefde.”

Waarschuwing: Internetoplichters doen zich voor als pastores

Internetcriminelen geven zich in e-mails soms uit voor pastorale beroepskrachten in een poging een gunst te verkrijgen. Spotjes van de overheid waarschuwen regelmatig voor phishingmail met de tip: “Eerst checken, dan klikken!” Criminelen maken gebruik van een e-mailadres dat er geloofwaardig uitziet en ze claimen bijvoorbeeld de pastoor te zijn. Wie even niet oplet en reageert, krijgt een zielig verhaal met het verzoek geld over te maken om te helpen bij een noodsituatie. De nepmails zien er vaak bedrieglijk echt uit.

Mocht u iets dergelijks tegen komen, dan kunt u er zeker van zijn dat deze e-mail niet afkomstig is vanuit onze parochies. Dergelijke verzoeken doen wij nooit per e-mail.

Meer informatie over nepmails op Veiliginternetten.nl (website van de Rijksoverheid)