De federatie Vlietstreek bestaat uit drie samenwerkende parochies. Elke parochie heeft haar eigen financiële administratie.

Informatie over de financiële situatie van de drie parochies vindt u hier.

Informatie over de ANBI-status van de parochies vindt u hier.

Giften

Uw gift kunt u overmaken op onze bankrekeningen: zie hier.

Periodieke gift

Wilt u uw gift volledig aftrekbaar maken van de belasting?
Dat kan als u het formulier ‘periodieke gift’ invult en aan ons toestuurt. De voorwaarde is dat u tenminste vijf jaar lang elk jaar een gift doet.
Het formulier vindt u hier.

Op de website van de Belastingdienst leest u hier de voorwaarden:

Hier ziet u twee voorbeelden.

Wanneer u in de 42%-categorie valt Wanneer u in de 52%-categorie valt
uw gift: € 500 uw gift: € 500
terug via belasting: € 210 terug via belasting: € 260
uw werkelijke lasten: € 290 uw werkelijke lasten: € 240

 

Zo nodig kan de penningmeester dit nader toelichten. U kunt hem per mail bereiken.

Erfenissen

Nalaten aan uw parochie is het overwegen meer dan waard

Als u nadenkt over nalaten aan de Kerk als netwerk van liefde, kiest u voor een goed doel. Het netwerk van liefde krijgt veel voor elkaar. Maar meer nog gaat het om een gelovige inzet: hier gaan we voor, dit vinden we belangrijk. De liefde van Christus spoort ons aan (2 Korintiërs 5, 14).

De Kerk heeft als inspiratie de liefde van Christus die zegt: blijft in mijn liefde (Johannes 15, 9). Gelovigen laten zich raken door het Evangelie. Heel belangrijk daarbij is Matteüs 25, waarin Jezus spreekt over de werken van barmhartigheid. Elke mens is gemaakt naar Gods beeld en in de mens in nood mogen we Christus herkennen.

Onze gelovige en sociale inzet is onderdeel van het netwerk van liefde dat de Kerk is. We zijn verbonden als gelovigen, als parochies en als Wereldkerk met mensen die ons voorgingen en die na ons komen. We zijn samen Kerk, hier en nu, verbonden met elkaar door de tijden heen. Ook met een nalatenschap kunt u bijdragen aan het netwerk van liefde.

Overweegt u om na te laten aan uw parochie? Meer informatie leest u in de brochure ‘Nalaten aan het netwerk van liefde’. Deze brochure vindt u hier. U kunt per mail vrijblijvend contact opnemen met onze penningmeester.

De Kerk is een netwerk van liefde

Onze bisschop Mgr. Van den Hende schrijft:

“De Kerk is een netwerk van liefde rond Christus. Voor velen is het beeld van het netwerk van liefde iets geworden dat inspireert en in het hart wordt bewaard. Het is een netwerk verbonden met Christus, waarbij we ons geloof voeden en vieren in de liturgie en het verdiepen en doorgeven in de catechese.

Vanuit onze kerkgebouwen komen wij tot allerlei vormen van naastenliefde en vrijwilligerswerk. Samen zijn we een netwerk, dat midden in de samenleving staat en dat verbindingen aangaat met mensen met wie we op mogen trekken.

We mogen bijdragen aan een beschaving van liefde, bijdragen aan een gemeenschap die opbouwt in plaats van afbreekt. Dat mogen we doen op de plek waar we wonen en actief zijn, waar we bidden en elkaar tot steun zijn, met de talenten die ons als persoon en als gemeenschap zijn gegeven. Het is duidelijk dat het Rijk van God en ook een bisdom, parochie of geloofsgemeenschap niet op de landkaart te vinden zijn, want het begint in de harten van de mensen.

Nalaten aan uw parochie is het overwegen meer dan waard. Ik wil die uitnodiging aan u, om na te denken over een nalatenschap voor uw parochie, graag onderstrepen. Want ook met een nalatenschap kunt u bijdragen aan het netwerk van liefde.”

Waarschuwing: Internetoplichters doen zich voor als pastores

Internetcriminelen geven zich in e-mails soms uit voor pastorale beroepskrachten in een poging een gunst te verkrijgen. Spotjes van de overheid waarschuwen regelmatig voor phishingmail met de tip: “Eerst checken, dan klikken!” Criminelen maken gebruik van een e-mailadres dat er geloofwaardig uitziet en ze claimen bijvoorbeeld de pastoor te zijn. Wie even niet oplet en reageert, krijgt een zielig verhaal met het verzoek geld over te maken om te helpen bij een noodsituatie. De nepmails zien er vaak bedrieglijk echt uit.

Mocht u iets dergelijks tegen komen, dan kunt u er zeker van zijn dat deze e-mail niet afkomstig is vanuit onze parochies. Dergelijke verzoeken doen wij nooit per e-mail.

Meer informatie over nepmails op Veiliginternetten.nl (website van de Rijksoverheid)