Video-uitzendingen van Eucharistievieringen op zon- en feestdagen

Voor het uitzenden van onze vieringen maken wij gebruik van www.kerkdienstgemist.nl.

De Eucharistievieringen in de Sint Martinus in Voorburg zijn zondags om 9.30 uur.
De vieringen in de Martinus vindt u hier.

De Eucharistievieringen in de Heilige Bonifatiuskerk zijn zondags om 11.00 uur.
De vieringen in de Bonifatius vindt u hier.

Hier kunt u ook op een later moment de viering meevieren en een viering terugkijken.

KRO-uitzending o 28 februari

Het geloofsgesprek met pastoor Bakker vindt u hier.
De Eucharistieviering vindt u hier.

Liturgierooster
De teksten van de lezingen en informatie over voorgangers, koren en dergelijke vindt u op de pagina ‘vieringen’.

Misintenties
Uw misintenties kunt u op de gebruikelijke manier opgeven bij de secretariaten van onze kerken. Wilt u dat uw misintentie gelezen wordt in de Eucharistieviering die uitgezonden wordt, dan kunt u dat telefonisch opgeven.
Voor de vieringen in de Martinuskerk: 070 327 45 11 op maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
Voor de vieringen in de Bonifatiuskerk: 070 399 24 16 op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur

Collecte
Waardeert u de uitzending van onze Eucharistievieringen?
U kunt een bijdrage overmaken op onze bankrekening:
NL22 RABO 0156 3487 21 van RK Federatie Vlietstreek.
U kunt dit ook doen met behulp van de QR-code hiernaast van de Givt-app.
Zie hier voor meer informatie over deze manier van geven.

Geestelijke Communie
Thuis kunt u de heilige Communie niet ontvangen. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid van de geestelijke Communie.
Door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke Communie’ zijn genade.
Het volgende gebed kan u hierbij ondersteunen.

Heer Jezus Christus,
Ik geloof dat U in het heilig Sacrament van Brood en Wijn echt bij ons bent.
Ik houd van U en heet U welkom.

Maar nu ik U niet in mijn handen of in mijn mond kan ontvangen, bid ik:
kom in mijn hoofd en in mijn hart opdat ik in de Geest met U verenigd word.
Verblijf in mij en voed mijn verlangen naar Uw en onze Vader,
dat ik in en door Uw heilige Geest altijd met U verenigd mag blijven. Amen.

Leef- en geloofmoment

Wekelijks wordt er een video-opname onder de titel: leef- en geloofmoment. Zoals de titel aangeeft, gaat het over leven en over geloven en vooral ook over de combinatie van die twee. Hoe leiden we een gelovig leven en hoe hebben we een levend geloof? Het gaat hierbij niet om uitgebreide uiteenzettingen, maar om een kort moment van reflectie en bezinning midden in de week. Een bepaald thema wordt kort besproken en we sluiten af met een gebed.

De toegang tot deze video’s vindt u op de pagina ‘Leef- en geloofmoment’.