Vrijwilliger in onze kerkgemeenschap: een goed idee

U voelt zich aangesproken door onze vraag naar vrijwilligers binnen de R.K. Federatie Vlietstreek? Daar zijn wij blij om. Fijn dat u wilt meewerken aan de voortgang van deze geloofsgemeenschap en daarmee mogelijk maakt dat het Evangelie blijft klinken in onze omgeving. Wij hopen dat uw bijdrage ook uzelf plezier en voldoening geeft.

Wat verstaan we precies onder vrijwilligerswerk?

Werk dat onverplicht en onbetaald wordt gedaan ten dienste van de gemeenschap.

Hoe ziet uw ‘werkveld’ eruit?

De federatie Vlietstreek omvat vier geloofsgemeenschappen met bijbehorende kerken: de HH. Benedictus en Bernadette, de H. Bonifatius, de St. Martinus en de HH. Petrus en Paulus. Steeds meer taken worden federatiebreed uitgevoerd. Dat betekent dat u misschien ook gaat samenwerken met vrijwilligers uit de andere gemeenschappen. Binnen de federatie werken een aantal pastores. Zij zijn ieder verantwoordelijk voor een zogenaamd ‘taakveld’. Binnen die taakvelden zijn er werk-groepen, ieder met een eigen taak en coördinator. Deze laatste maakt u wegwijs in uw bezigheden. Dan is er nog een ‘taakveldvrijwilliger’ die de betreffende pastor ondersteunt en ook een aanspreekpunt voor de vrijwilligers is. Zo wordt geprobeerd de lijnen kort te houden en de verantwoordelijkheden herkenbaar.

Meer informatie over de organisatie van de parochie, over de aanwezige werkgroepen en de activiteiten die georganiseerd worden vindt u op deze website.

Vrijwilligerswerk? Waarom eigenlijk?

Er zijn tal van redenen waarom vrijwilligerswerk in onze federatie goed en leuk is, te weten:
– u geeft betekenis aan uw geloofsgemeenschap;
– u werkt samen met andere gemotiveerde vrijwilligers;
– u draagt verantwoordelijkheid;
– u doet zinvol werk;
– u kunt iets betekenen voor anderen;
– u ontmoet aardige mensen;
– er is een variëteit aan mogelijkheden, er is vast iets leuks bij voor u;
– u wordt begeleid in uw taak;
– u wordt gewaardeerd.

Hoe kunnen we de samenwerking goed laten verlopen?

Hoe prettiger de werksfeer is, hoe beter het werk verloopt voor alle betrokkenen. De basis van een goede samenwerking is het wederzijdse vertrouwen dat iedereen zich inzet voor de taak die hem/haar is toevertrouwd en afspraken nakomt. Daarbij hoort dat we zorgvuldig omgaan met de mensen die we ontmoeten en met de informatie die ons wordt toevertrouwd. Dan wordt samenwerking echt vruchtbaar.

Daarbij…
– krijgt u een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering;
– kunt u overleg scholing volgen die nodig is voor uw
vrijwilligerswerk;
– en niet te vergeten: wordt u zeer gewaardeerd!

 

Wilt u vrijwilliger worden?

Neem gerust contact op met een lid van het pastoraal team of de parochiebureaus.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dat kan met dit aanmeldingsformulier.