Vrijwilliger zijn in de parochie

Het parochiebestuur werkt aan een vrijwilligersbeleid voor onze parochie. Dit werk is ondertussen zover gevorderd, dat er een publiceerbaar concept ligt. De tekst daarvan vindt u hier. Bij gelegenheid hiervan werden onderstaande teksten in Kerk aan de Vliet gepubliceerd.

Talenten gezocht!

Onze parochie bestaat voor en door gelovigen; mensen die met elkaar vervuld zijn door de goede werken van Jezus en er aan mee willen werken om de parochie te ondersteunen en uit te breiden. Dat laatste door zoveel mogelijk mensen, in en buiten onze kerken, de weg naar het Evangelie te laten vinden. De heilige Geest geeft ons de kracht en het vuur om dit samen op te pakken. Waar twee of meer mensen samen komen, daar is Jezus in het midden en de kracht van de heilige Geest aanwezig.

Om de parochie te onderhouden, maar ook om deze uit te bouwen is er leiderschap nodig, mensen die de talenten van anderen zien, waarderen en ruimte geven. Welke zij vervolgens weer inzetten om derden te zien, hen ook te waarderen en mee te laten groeien.

Ieder mens heeft gaven en talenten ontvangen van onze Heer. Gebruik jij deze met zingeving? Zou je in onze kerken mee willen helpen om als leerlingen van Jezus Christus in woord en daad, het Evangelie leven door vindplaatsen van christelijk geloof, hoop en liefde te bieden. En dat in een gezellige, saamhorige, inspirerende omgeving? Wij hebben jou en elkaar nodig, met kleine en grotere mooie activiteiten. Jong en ouder. Bijvoorbeeld als misdienaar, koster, bij het rondbrengen van Kerk aan de Vliet en Actie Kerkbalans, op het secretariaat, voor onderhoud en schoonmaak van de kerk, in één van de koren of de tuin…

Spreek gerust eens een vrijwilliger aan. Of kijk op de website voor meer informatie over ons vrijwilligersbeleidsplan en diverse werkgroepen met projecten. Heb je zin om mee te helpen? Meld je telefonisch of via e-mail aan bij één van de secretariaten. We zien jou en heten je graag van harte WELKOM in ons getalenteerde vrijwilligersteam!

Lizette de Groot, lid parochiebestuur

De oogst is groot

“Hierna wees de Heer nog tweeënzeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor zich uit naar alle steden en plaatsen waar Hij zelf nog komen zou. Hij zei tegen hen: ‘De oogst is wel groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraagt dus de eigenaar van de oogst om arbeiders in te zetten voor zijn oogst.’” (Lc 10,1-2) Ik ben geboren op het platteland en als kind was ik vaak bij mijn grootvader op de boerderij. Mijn eerste gedachte bij deze tekst is dan ook dat de oogst binnengehaald moet worden. De volgende gedachte is dan al gauw dat het hier gaat over ‘zieltjes winnen’.

De tekst kan ook op een andere manier gelezen worden. Jezus stuurt de leerlingen op pad om vrede te brengen en zieken te genezen. Op die wijze verkondigen zij het Rijk Gods. Het gaat dus niet zozeer over het binnenhalen van de oogst, maar veel meer over het uitdelen van de oogst. Hoe laten we zoveel mogelijk mensen delen in de overvloed van Gods genade, genieten van het Rijk Gods. Wij worden allen uitgenodigd mee te werken aan het uitdelen van de oogst. De gemeenschap van de Kerk stelt ons hiertoe in staat. In deze gemeenschap mogen wij allen met de aan ieder van ons gegeven talenten aan de slag en onze bijdrage leveren. Ieder naar eigen vermogen. Zo bouwen wij als levende stenen samen de gemeenschap van de Kerk op.

Pier Tolsma, diaken

Vrijwilliger in onze kerkgemeenschap: een goed idee

U voelt zich aangesproken door onze vraag naar vrijwilligers binnen de parochie HH. Maria en Jozef? Daar zijn wij blij om. Fijn dat u wilt meewerken aan de voortgang van deze geloofsgemeenschap en daarmee mogelijk maakt dat het Evangelie blijft klinken in onze omgeving. Wij hopen dat uw bijdrage ook uzelf plezier en voldoening geeft.

Wat verstaan we precies onder vrijwilligerswerk?

Werk dat onverplicht en onbetaald wordt gedaan ten dienste van de gemeenschap.

Hoe ziet uw ‘werkveld’ eruit?

De parochie omvat vier geloofsgemeenschappen met bijbehorende kerken: de HH. Benedictus en Bernadette, de H. Bonifatius, de St. Martinus en de HH. Petrus en Paulus. Steeds meer taken worden parochiebreed uitgevoerd. Dat betekent dat u misschien ook gaat samenwerken met vrijwilligers uit de andere gemeenschappen. Binnen de parochie werken een aantal pastores. Zij zijn ieder verantwoordelijk voor een zogenaamd ‘taakveld’. Binnen die taakvelden zijn er werkgroepen, ieder met een eigen taak en coördinator. Deze laatste maakt u wegwijs in uw bezigheden. Dan is er nog een ‘taakveldvrijwilliger’ die de betreffende pastor ondersteunt en ook een aanspreekpunt voor de vrijwilligers is. Zo wordt geprobeerd de lijnen kort te houden en de verantwoordelijkheden herkenbaar.

Meer informatie over de organisatie van de parochie, over de aanwezige werkgroepen en de activiteiten die georganiseerd worden vindt u hier op deze website.

Vrijwilligerswerk? Waarom eigenlijk?

Er zijn tal van redenen waarom vrijwilligerswerk in onze parochie goed en leuk is, te weten:
– u geeft betekenis aan uw geloofsgemeenschap;
– u werkt samen met andere gemotiveerde vrijwilligers;
– u draagt verantwoordelijkheid;
– u doet zinvol werk;
– u kunt iets betekenen voor anderen;
– u ontmoet aardige mensen;
– er is een variëteit aan mogelijkheden, er is vast iets leuks bij voor u;
– u wordt begeleid in uw taak;
– u wordt gewaardeerd.

Hoe kunnen we de samenwerking goed laten verlopen?

Hoe prettiger de werksfeer is, hoe beter het werk verloopt voor alle betrokkenen. De basis van een goede samenwerking is het wederzijdse vertrouwen dat iedereen zich inzet voor de taak die hem/haar is toevertrouwd en afspraken nakomt. Daarbij hoort dat we zorgvuldig omgaan met de mensen die we ontmoeten en met de informatie die ons wordt toevertrouwd. Dan wordt samenwerking echt vruchtbaar.

Daarbij…
– krijgt u een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering;
– kunt u overleg scholing volgen die nodig is voor uw
vrijwilligerswerk;
– en niet te vergeten: wordt u zeer gewaardeerd!

 

Wilt u vrijwilliger worden?

Neem gerust contact op met een lid van het pastoraal team of de locatiesecretariaten.

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dat kan met dit aanmeldingsformulier.