Parochieel zangkoor Con Amore is verbonden aan de HH. Petrus en Pauluskerk aan de Sluiskant in Leidschendam. Het koor is ontstaan uit het deels samengaan van het Johanneskoor van de Paus Johannes XXIII parochie, het Pius X-koor van de Sint Joseph Opifexparochie en het Sint Cecilakoor van de HH. Petrus en Paulusparochie. De naam van het koor ‘Con Amore ‘ (Met Liefde) is gekozen omdat we, ook al kwamen we van verschillende koren en uit verschillende parochies, de liefde voor het zingen ons samenbracht!

Sinds augustus 2020 staat het koor onder leiding van Ria Hoogstraat-van Vliet. Organisten zijn Henk Nieuwland, Rolf van den Berg en Theo Tetteroo. Het koor repeteert op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in parochiecentrum ‘De Haard’ aan het Molenpad in Leidschendam. Wanneer de temperatuur het toelaat, wordt er ook wel in de kerk gerepeteerd.

Zeker tweemaal per maand, op de tweede en de vierde zondag van de maand, verzorgt het koor de muzikale ondersteuning van de vieringen in de HH. Petrus en Pauluskerk. Ook wordt er gezongen bij kerkelijke feesten. Een enkele keer wordt er een mini-concert gegeven voor een bijzondere gelegenheid. Daarnaast is er een rouw- en trouwkoor.

Het repertoire van het koor is divers. Naast Nederlandstalige muziek zoals Psalmen en liederen uit de bundel ‘Gezangen voor Liturgie’, al dan niet meerstemmig, zingen we onder andere in het Fins, Engels, Duits, Frans, Russisch en Latijn, Gregoriaanse muziek, meerstemmige missen en motetten.

Het koor bestaat nu (2022) uit zesentwintig leden in de leeftijd van 43 tot 96 jaar. Vele leden zingen al vele jaren. Jubilea van 25, 40, 50, 60 jaar en meer zijn niet ongewoon. Dit laat zien dat zingen plezier brengt en het verbindt. Elk jaar vieren we rond de feestdag van de H. Caecilia, patrones van de kerkmuziek (22 november), ons jaarfeest met een gezellig samenzijn of een etentje, al dan niet met partners. Om het jaar hebben we na het zingen van de Paaswake een paasmaaltijd. Ook gaan we soms een dagje gezellig met z’n allen op stap. Om dit te realiseren vragen we een contributie van € 50,- per jaar. Hier worden ook verjaardagskaarten, bloementjes et cetera van betaald.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Mannen, vrouwen kom gezellig meezingen. Denk niet direct: “ik ben te jong of ik ben te oud” of “dat Latijn is zo moeilijk, ik kan dat vast niet”. In een koor doe je het nooit alleen (gelukkig). We zoeken een plekje waar je steun hebt aan de andere zangers. We zullen je met open armen ontvangen. “Zingen is dubbel bidden.” Dus naast ontspanning is het ook goed voor je ‘ziel en zaligheid’. Als dat geen aanbeveling is!

Neem even contact op met onze secretaris: Frans Aarts, tel. 06 37 60 82 58 of per e-mail.