1

Verslag van de synodale luistergesprekken in onze parochie

In onze parochie is eind februari, begin maart 2024 in alle vier geloofsgemeenschappen nagedacht en gesproken over belangrijke punten uit het slotdocument. Het verslag van deze synodale luistergesprekken is naar bisdom gestuurd. Hieronder staan per besproken thema enkele van de aanbevelingen en conclusies uit de gesprekken.

Het volledige verslag vindt u hier.

1. Vorming in een missionaire Kerk
We voelen de opdracht om de rijkdom van ons geloof door te geven aan de nieuwe generatie, maar weten niet goed hoe. Zorgpunt is, dat geloofsleer en liturgie aan heroverweging toe zijn, om meer verstaanbaar te zijn; wees als kerk minder dogmatisch. We zijn nauwelijks meer aanwezig in maatschappij; het is dus goed om, zonder krampachtig vast te houden aan het oude maar met behoud van de kern van onze rijkdom, te zoeken naar andere vormen van Kerk-zijn, naar meer aanwezigheid en zichtbaarheid.

Er is liefde voor de Kerk (we zijn een blij geloof en gáán ervoor) maar ook verdriet. We mogen geïnspireerde mensen zijn, die met hun geloof in de wereld staan en medeverantwoordelijkheid nemen. Daartoe zijn we allen geroepen.

2. Een verwelkomende Kerk
Er is diep verdriet omdat men vindt dat de Kerk anders-geaarden en gescheidenen denigrerend behandelt; de Kerk wordt te veroordelend gevonden. Een religie behoort juist te verbinden. Laten we genieten en gebruik maken van de verschillen tussen mensen en hun culturen, van de verschillen in hun denken over God en geloof. Daartoe mogen er meer luistergesprekken worden gevoerd om over het geloof te praten; zo worden bruggen gebouwd tussen mensen en weten de mensen zich gehoord.

3. Vrouwen in leven en zending van de Kerk
Alle mensen zijn gelijkwaardig en mogen samenwerken; zo worden ieders gaven vruchtbaar. Allen die de juiste gaven hebben moeten hetzelfde ambt kunnen vervullen. Diakenschap voor vrouwen werd een goede mogelijkheid genoemd. Vrouwen moeten volwaardig mee kunnen doen in pastoraat en kerkorganisatie en vieringen kunnen verzorgen, ook op zondagen (dat zorgt er ook voor dat de kleine gemeenschappen bij elkaar kunnen blijven).

Belangrijke taken in de Kerk die door leken (dus ook vrouwen) worden vervuld, kunnen meer als een ‘ambt’ worden gezien; dat benadrukt de medeverantwoordelijkheid van alle gelovigen en gaat het clericalisme tegen; leiderschap moet worden gedeeld.

Meer informatie over het synodale proces vindt u hier.

Reactie ( 1 )

  1. Beantwoorden
    Vesna Verzaal zeg

    Dit rapport mist statistische relevantie doordat er geen vermelding is van een representatieve steekproefmethode en de omvang van de steekproef is ook onbekend.

    Bovendien lijkt men te vergeten dat de Kerk een Goddelijke instelling is en geen door mensen opgerichte organisatie.

Plaats een reactie