“De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.” (Mc 10,45). Jezus Christus navolgen betekent dienstbaar zijn aan de naaste.
Dit vertaalt zich binnen de parochie tot een diversiteit aan diaconale activiteiten.

We onderscheiden hier de volgende drie gebieden:
Diaconie dichtbij: leniging van individuele materiële nood in de eigen omgeving
Omzien naar elkaar: aandacht voor mensen binnen de geloofsgemeenschap
Diaconie wereldwijd: bewustwording en leniging van nood in de wereld

Een uitgebreid overzicht van alle diaconale activiteiten binnen de parochie vindt u in de brochure Caritas aan de Vliet.
Deze brochure is hier te vinden.
Het jaarplan van collectes en diaconale activiteiten vindt u hier.