Het koor De Vierjaargetijden is een gezellig koor dat op een eigen manier vieringen in de Sint Martinuskerk ondersteunt.  Het is opgericht in 1997. Wim Loef is onze dirigent en Astrid de Koning onze pianist.

Bijzonder aan het koor is de formule: wij ondersteunen vier keer per jaar een viering met voornamelijk modern repertoire. Daaronder is bij voorkeur veel werk van Huub Oosterhuis en Antoine Oomen. Voorafgaand aan de viering bereidt het koor zich in drie repetities en een generale repetitie voor. De repetities vinden op donderdagavond plaats in de dagkapel of in de kerk. De generale repetitie is op zaterdagochtend. Het is elke keer weer een uitdaging om in een zo korte tijd tot een mooi volwaardig programma en een goede uitvoering te komen. Wij vragen daarom ook van de koorleden, die bewust voor deze formule hebben gekozen, de discipline om alle repetities bij te wonen.

Ons koor bestaat op dit moment uit vierenveertig leden: eenendertig vrouwen en dertien mannen. Nieuwe stemmen zijn welkom. Wie met ons mee wil komen zingen of nadere informatie zoekt kan met ons contact opnemen via de e-mail.

U bent van harte welkom een keer een repetitie bij te wonen.

Zie voor foto’s van ons twintigjarig jubileum hier in de fotogalerij.

Hans Kuijpers, Joop Duurkoop, Kees Prins, Margreet Knol, Yvonne Verkade, Ron Demesmaeker, Jos van Kouwen (bestuur 2019)