Lampionnenoptocht
Sinds 1950 wordt de feestdag van Sint Maarten op 11 november in Voorburg gevierd met een lampionnenoptocht. Om circa 18.15 uur verzamelen de kinderen en (groot)ouders, bands, Rode Kruis Eerste Hulp vrijwilligers, begeleiders en anderen bij de ingang van Vlietwijck aan het Oosteinde te Voorburg. De stoet vertrekt om 18.30 uur voor de optocht door de wijk en komt rond 19.10 uur aan bij de Sint Martinuskerk, Oosteinde 56. Hier worden Sint Maarten liedjes gezongen en verschijnt Sint Maarten als Romeins ridder op het bordes boven in de toren. Daarna deelt hij prijsjes uit voor de mooiste lampion en krijgt ieder een Sint Maartenappeltje. Iedereen is van hart welkom.

Het verhaal over Sint Maarten
Het oorspronkelijke verhaal van Sint Maarten speelt zich af in Frankrijk. Maarten werd in 316 geboren in Hongarije en opgevoed in de Italiaanse stad Pavia. Zijn vader was Romeins militair en zoals in die tijd gebruikelijk in adellijke riddergeslachten nam Maarten het beroep van zijn vader over en werd op zijn vijftiende tot ridder geslagen. Hij deed dienst in het Romeinse leger en ontmoette voor de stadspoort van Amiens een bedelaar. Het was bitter koud en hij gaf hem de helft van zijn mantel. In zijn slaap werd het Maarten in een droom duidelijk dat de bedelaar Christus zelf was.

Maarten ging op den duur uit het leger, liet zich dopen en leidde het leven van een kluizenaar. In het dorpje Marmontier bouwde Maarten een klooster, waar hij met tachtig monniken ging wonen. Hij werd later bisschop en stierf op 8 november 397. Sint Maarten werd de man van samen delen en een licht proberen te zijn voor de mensen om je heen.

Sint Maarten patroon van Voorburg
Sint Maarten is al heel lang een bekende in Voorburg. In 960 was er al een kapelletje in de oude dorpskern, later werd deze vervangen door een kerk die de naam Martinikerk kreeg. In 1530 ging deze kerk over in protestantse handen en kreeg de naam Oude Kerk.

Op het aan de Vliet gelegen landgoed Bijvliet was van 1654-1842 een r.-k. schuilkerk ingericht. Ongeveer op dezelfde plek aan het Oosteinde werd in 1893 de huidige Sint Martinuskerk met zijn hoge spitse toren ingezegend. Sint Maarten is de patroon van Voorburg. We komen zijn naam tegen in Oude of Martinikerk, Sint Martinuskerk, Sint Martinuslaan, de Scoutinggroep Sint Maarten, Woningbouwvereniging, de Mantel (van Sint Maarten), de Panden (van de mantel), Sint Maartensschool en het Maartens College.