Pater Kouijzer verzorgt een subserie over “Bidden met de heilige Schrift”.

Tijdens elke liturgische viering luisteren we naar lezingen uit de heilige Schrift. Ook thuis kunnen we uit de Bijbel lezen om te leren over God en zo ons geloof te verdiepen. Het is zeer aan te raden om de Bijbel op een biddende manier te lezen; dan wordt onze lezing een gesprek met God.

De geestelijke traditie van de Kerk reikt ons verschillende methoden aan om te bidden met en vanuit de heilige Schrift. In deze subserie worden een aantal van deze gebedsvormen geïntroduceerd en kort toegelicht.

Lectio Divina (27-01-2021)

Lectio Divina (goddelijke lezing) is een gebedsvorm die ontstaan is in de Benedictijnse kloostertraditie. In dit leef- en geloofmoment worden de achtergrond en methode van Lectio Divina kort geïntroduceerd.

Het rozenkransgebed (03-02-2021)

Het bidden van de rozenkrans is een zeer populaire volksdevotie. Soms vergeten we wellicht dat we in ons rozenkransgebed worden uitgenodigd om bepaalde geheimen uit het leven van Jezus Christus te overwegen. Het rozenkransgebed is dus nauw verbonden met het overwegen van de heilige Schrift. In dit leef- en geloofmoment willen we daar bij stilstaan.

Meer over het bidden van de rozenkrans vindt u hier.

Getijdengebed (24-03-2021)

Pater Kouijzer spreekt in deze derde video van de serie ‘Bidden met de heilige Schrift’ over de inhoud, de vorm en de oorsprong van het getijdengebed. De website van de Nationale Raad voor Liturgie vindt u hier. Het getijdengebed vindt u hier.

Het Jezusgebed (31-03-2021)

Pater Kouijzer spreekt in deze vierde video van de serie ‘Bidden met de heilige Schrift’ over het Jezusgebed: “Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij.” Dit gebed kun je altijd en overal bidden.

De gewijde stilte (19-05-2021)

Pater Kouijzer spreekt in deze vijfde video van de serie ‘Bidden met de heilige Schrift’ over de gewijde stilte, het belang van de stilte voor ons geloofsleven.

H. Hart van Jezus (26-05-2021)

Pater Kouijzer spreekt in deze zesde video van de serie ‘Bidden met de heilige Schrift’ over het H. Hart van Jezus. De verering van het H. Hart van Jezus gaat over de de liefde en barmhartigheid van Jezus Christus.