Sinds 2006 bestaat in de St. Martinus- en HH. Petrus en Pauluskerk de Schola cum Jubilo. Begonnen in Tso’ar met maandelijks het zingen van de lauden luisteren wij vanaf 2013 bijna elke maand in de St. Martinuskerk of de HH. Petrus en Pauluskerk de Eucharistieviering op met de vaste en wisselende gregoriaanse gezangen. Daarnaast worden met de aanwezigen enkele Nederlandstalige liederen gezongen uit de GvL-bundel. Jaarlijks zingen we met Allerzielen ook bij de gravenzegeningen op St. Agatha en Noorthey.

De Schola cum Jubilo bestaat op dit moment uit twaalf zangers, zes dames en zes heren, waaronder de dirigent René Mahieu. Ze zijn afkomstig uit de beide parochies. De Schola repeteert drie keer voorafgaande aan een viering op maandagavond om 20.00 uur in de dagkapel van de St. Martinuskerk.

Een Schola telt over het algemeen weinig zangers, maar wie graag met ons gregoriaans wil zingen kan contact opnemen met de muzikaal leider van de Schola cum Jubilo, René Mahieu,
tel. 06 22 28 00 55.