De Kinderwoorddienst is de meest bekende vorm van meevieren in de liturgie door jonge kinderen. Tijdens de Woorddienst in de kerk verwerken kinderen in een aparte ruimte het Evangelie op een geheel eigen wijze. Vóór aanvang van de Dienst van de Tafel keren kinderen terug in de kerk en doen verslag van datgene wat zij hebben gedaan.

Kinderwoorddiensten vinden maandelijks plaats tijdens de vieringen op zondag in de St. Martinuskerk. Zij worden aangekondigd in het liturgieoverzicht.