De kerkelijke uitvaart is geen sacrament, maar wel een belangrijk moment in het menselijk leven. Als geloofsgemeenschap vertrouwen we onze dierbare overledene aan God toe. Zonder dat het de pijn rond iemands overlijden kan wegnemen, troosten we elkaar in het vertrouwen dat God, die tijdens ons leven met ons mee is getrokken, ons ook door de dood heen zal vergezellen. Daarbij is de verrezen Heer ons grote voorbeeld: omwille van zijn dood en verrijzenis, mogen wij vertrouwen dat God ook ons bij Hem zal thuisbrengen.

De uitvaart binnen de federatie Vlietstreek

Het maken van een afspraak voor een uitvaart van een overledene, gaat via de uitvaartondernemer. De uitvaartondernemer onderhoudt het contact met de parochie. Dit contact betreft de afspraken rondom datum, tijdstip, locatie en voorganger. De uitvaart kan plaatsvinden vanuit de HH. Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk, de H. Bonifatiuskerk in Rijswijk, de St. Martinuskerk in Voorburg en de HH. Petrus- en Pauluskerk in Leidschendam.

De voorganger in een uitvaartdienst is een lid van het pastoraal team of één van de gekwalificeerde gebedsleiders uit de federatie. De voorganger neemt contact op met de familie over de invulling van de viering en bespreekt een en ander met het koor. De uitvaart kan bestaan uit een viering van Woord en Gebed, een viering van Woord en Communie of een Eucharistieviering. Eigen inbreng van familie en vrienden wordt zeer op prijs gesteld, binnen de grenzen van de duur van de viering (maximaal een uur).

Indien gewenst, kan de voorganger meegaan naar de begraafplaatsen die binnen de grenzen van de federatie Vlietstreek liggen. Voorgangers van het pastoraal team gaan niet mee naar crematoria en begraafplaatsen buiten het gebied van de federatie.

Het pastoraal team is van harte bereid om wensen met betrekking tot uw eigen uitvaart reeds voor uw overlijden met u door te nemen.

R.-K. begraafplaatsen

Naast een aantal algemene begraafplaatsen liggen er binnen de federatie Vlietstreek twee r.-k. begraafplaatsen. Dit zijn:
R.-K. Begraafplaats H. Bonifatiuskerk te Rijswijk
R.-K. Begraafplaats St. Agatha te Leidschendam