Pastoor Nicolaas was een groot bewonderaar van de Heilige Benedictus van Nursia. Hij was het die de bisschop voorstelde de nieuwe kerk aan de Heilige Benedictus te wijden. Het is dan ook niet vreemd dat hij bij architect en benedictijner monnik Dom van der Laan om advies ging vragen. Architectenbureau Jan de Jong uit Schayk kreeg uiteindelijk de opdracht. De jongere broer van Dom van der Laan werd aangewezen als supervisor.

In de jaren vijftig was Rijswijk een groeigemeente. Ook het katholieke bevolkingsdeel groeide flink. Dit was de reden dat de bisschop van Rotterdam besloot de H. Bonifatiusparochie in Rijswijk op te splitsen. Kapelaan W.A. Nicolaas van de Haagse Gerardus Majella kerk kreeg op 25 juni 1956 de opdracht een nieuwe parochie te stichten en de bijbehorende kerk te bouwen in de wijk Te Werve. De wijk stond zelf voor een groot deel in de steigers en bevatte grote stukken braakliggend land. Aannemer Bontenbal bood aan dat in afwachting van de noodkerk gekerkt kon worden in de keet die op werkdagen gebruikt werd als kantine. Deze stond in de Generaal Vetterstraat op de plaats waar nu de school staat. Hierin konden 140 personen kerken. Op de eerste zondag van de Advent, 2 december 1956, werd de eerste dienst gehouden. Op 7 april 1957 werd de parochie officieel opgericht. Een week later vonden de eerste plechtigheden plaats in de nieuwe noodkerk. Deze stond op de plaats waar later het parkeerterrein werd aangelegd.

De grond werd op 31 januari 1958 voor het symbolische bedrag van ƒ 1 ter beschikking gesteld door de gemeente Rijswijk. Zij hadden wel één voorwaarde: er moest een toren bij de kerk worden gebouwd. De laagste inschrijver bleek van bouwbedrijf Gebroeders Jansen uit Venray te zijn. Zij mochten de kerk bouwen voor ƒ 832.500. De eerste steen werd gelegd op 13 juli 1958 door de deken van Poeldijk H. Dijsselbloem. Dertien maanden later werd op Maria Tenhemelopneming (15 augustus 1959) de kerk gewijd door de eerste bisschop van Rotterdam Mgr. M.A. Jansen. De Benedictuskerk is in mei 2003 aan de eredienst onttrokken en in de zomer van 2004 gesloopt.

Zie ook reliwiki.