Auteur: Michel Remery
Titel: Twitteren met God
Uitgever: Adveniat, 2014
Prijs: € 19,95
ISBN: 978 94 9209 303 5
Aantal pagina’s: 440

Jongeren stellen vragen over God en geloof. Priester Michel Remery geeft antwoord op 200 vragen. Elk antwoord bestaat uit vijf lagen. Ten eerste is er het antwoord in de vorm van een heldere tekst. Dan is er de tweet, waarin het antwoord kernachtig is samengevat. In een kader wordt een bepaald aspect van het onderwerp verder toegelicht. Er zijn verwijzingen naar de Bijbel, de Catechismus van de Katholieke Kerk en naar Youcat. Tenslotte is er een afbeelding die via een app toegang geeft tot de website www.tweetingwithgod.com/nl met aanvullende informatie.

Dat alles beslaat per vraag telkens twee fraai vormgegeven bladzijden. Het boek bestaat uit vier delen over God: begin en einde; de Kerk: oorsprong en toekomst; jou en God: bidden en sacramenten; christelijk leven: geloof en ethiek. Tenslotte zijn er een aantal handige bijlagen en een goede index om onderwerpen op te zoeken.

Remery is er in geslaagd vragen waar gelovige en ongelovige jongeren mee rondlopen op een hen aansprekende wijze te beantwoorden. Geen onderwerp gaat hij uit de weg. Met dit boek zijn twee eerdere uitgaven samengebracht in een boek en uitgebreid met de website.