Leniging van individuele materiële nood in de eigen omgeving

De Interparochiële Caritasinstelling van de parochies Trinitas, Sint Maarten en De Verrezen Christus richt zich vooral op het lenigen van individuele nood binnen het gebied van deze drie parochies. Dit gebied omvat Leidschendam, Voorburg en van Den Haag Leidschenveen. Naast de opbrengsten uit vermogen zorgen collectes voor de benodigde middelen. Met de collectes worden de parochianen betrokken bij het diaconale werk van de IPCI. Het lenigen van materiële nood in de eigen omgeving vraagt om inzicht in de locale situatie, het kennen van de specifieke noden en het kennen van andere instanties die op dit gebied werkzaam zijn. Deze kennis is bij de IPCI aanwezig.

Contact

De IPCI is bereikbaar via e-mail: rkcaritasleidschendamvoorburg@gmail.com.

Giften

U kunt het werk van de IPCI financieel ondersteunen via uw giften op:
NL18 RABO 0127 6879 12 ten name van IPCI van de parochies Trinitas, Sint Maarten en De Verrezen Christus.
De IPCI heeft ANBI-status. Uw giften aan de IPCI zijn dus aftrekbaar voor de belastingen.

Privacyreglement en Privacyverklaring

In mei 2018 is de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze nieuwe wet voor de bescherming van persoonsgegevens heeft ook gevolgen voor de IPCI. De IPCI werkt met het oog op de AVG met een eigen privacyreglement en privacyverklaring.

In het privacyreglement dat door het bestuur van de IPCI is vastgesteld worden de rechten en plichten van alle betrokkenen nauwkeurig omschreven. In het privacyreglement leest u hoe de PCI met persoonsgegevens omgaat.

Om ook diegenen die zich met een hulpvraag richten tot de IPCI goed te informeren is er de privacyverklaring. Hierin staan de belangrijkste onderwerpen overzichtelijk bij elkaar. De privacyverklaring wordt op eerste verzoek van degene die zich met een hulpvraag tot de IPCI wendt naar hem/haar gestuurd. Soms zal de IPCI expliciet toestemming van de betrokkene vragen. Toestemming kan gevraagd worden via een e-mail.

Heeft u vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens door de IPCI? Dan kunt u ons bereiken via bovenstaande contactinformatie.

Het privacyreglement leest en download u hier.

De privacyverklaring leest en download u hier.