R.-K. Kerk landelijk

De Kerk lokaal en wereldwijd
Bisdom Rotterdam
R.-K. Kerk in Nederland
Vaticaan

R.-K. instellingen
KRO/NCRV: uitzending van Eucharistievieringen
KRO/NCRV: katholiek nieuws
KBS: Katholieke Bijbelstichting
RKDocumenten.nl: Nederlandse vertalingen van kerkelijke documenten
Katholieke Vereniging voor Oecumene: Athanasius & Willibrord
Nationale Raad voor Liturgie
Tilburg School of Catholic Theology: Katholieke faculteit van de Universiteit van Tilburg in Utrecht
NKSR: Nederlandse Katholieke Schoolraad, koepelorganisatie van de katholieke scholen in Nederland
R.-K. Meldpunt Grensoverschrijdend Gedrag

Inspiratie en verdieping
Katholiek Alpha Centrum: Alpha-cursus en andere cursussen
hoevindjegod.nl: diverse cursussen
hoevindjegod-online.nl: diverse cursussen die online te volgen zijn
katholiekleven.nl: geloof, hoop en liefde in de katholieke Kerk op YouTube
Bidden Onderweg: dagelijks een kort moment van gebed en reflectie
Rooms-Katholieke Evangelisatie: een nieuwe impuls aan de verkondiging van het Evangelie geven
Centrum voor Parochiespiritualiteit
Bewust Katholiek: preken, vlogs en filmpjes over de Sacramenten
Radio Maria: radio, podcast en gebed
Blog van diaken Pier Tolsma: preken, boekenrecensies, artikelen, christendom en islam, sociale leer van de Kerk
Hagenpreken.nl: preken, catechese voor kinderen, gezin en geloof van pastoor Michel Hagen
In alle dingen: mijmeringen van een jezuïet – Nikolaas Sintobin
Katholiek Nieuwsblad: nieuws en commentaar
Katholiek.nl: nieuws en commentaar
Kerknet: portaal van de r.-k. Kerk in Vlaanderen
Vensters op katholiek geloven: wat en hoe geloven katholieken van CNV Onderwijs
Verder kijken: YouTubes, videomateriaal dat uitnodigt de innerlijke ervaring te verkennen, gericht op leerkrachten, jeugdwerkers en andere zinzoekers

Gezinnen
Katholiek Gezin
Kinderwoorddienst.nl: om thuis de zondag te vieren met kinderen
Geloven thuis: wil kinderen helpen positieve, hoopvolle mensen te worden met een goede boodschap: het Evangelie van Jezus Christus.
Samuel Advies voor Geloofsgroei: materialen en advies voor de geloofsopvoeding van kinderen, tieners en jongeren
Catechese van de Goede Herder: religieuze vorming voor kinderen vanaf drie jaar

Jongeren
Jong Katholiek: gericht op katholieke jongeren
Studentenparochie H. Catharina van Alexandrië: studentenpastoraat in het bisdom Rotterdam
Tour of Faith en Wereldjongerendagen: maandelijkse jongerenontmoeting voor jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam
Zomerkampen voor kinderen, tieners en jongeren van het bisdom Rotterdam
RKJ Delft: Rooms-Katholieke Jongerengroep van Delft
RKJ Leiden: Rooms-Katholieke Jongerengroep van Leiden

Vrouwen
Netwerk Katholieke Vrouweneen open netwerk van en voor vrouwen met een katholieke levenshouding

Boeken
Adveniat: het adres voor wie verder wil met de katholieke geloofsrijkdom
Berneboek: de grootste selectie religieuze boeken
Betsaida: boeken over religieuze themata tegen een gunstig tarief

Maatschappelijk belang van de Kerk
Adventsactie: een campagne van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland
Vastenactie: een campagne van de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie Nederland
CSLK: Centrum voor de Sociale Leer van de Kerk

Vlietstreek en omgeving

Parochiegebonden
Vrienden van de Bonifatiuskerk
Muziek in de Bonifatius

R.-K. basisscholen binnen de federatie
Den Haag Laakkwartier:
Regenboogschool: RKBS De Regenboog, Linnaeusstraat 12, Den Haag
Den Haag Leidschenveen:
Balans: RK-PC Samenwerkingsschool Balans, Klaverveld 5, Den Haag
De Walvis: RKBS De Walvis, Eendenplein 5, Den Haag
Leidschendam:
Maria Bernadette: RKBS Maria Bernadette, van Ruysdaellaan 91, Leidschendam
Rijswijk:
Godfried Bomansschool: Katholieke basisschool, Treubstraat 4C, Rijswijk
Mariaschool: Katholieke basisschool, Van Vredenburchweg 75, Rijswijk
Petrusschool: Katholieke basisschool, Johan Brouwerstraat 2, Rijswijk
Piramideschool: RKBS De Piramide, P.C. Boutenslaan 2, Rijswijk
Voorburg:
De Dijsselbloem: Katholieke basisschool, Delflandlaan 6, Voorburg
St. Maartensschool: Rooms-katholieke basisschool, Wijkerlaan 10, Voorburg
De Lusthof: Rooms-katholieke basisschool, Lusthofstraat 11, Voorburg

R.-K. voortgezet onderwijs binnen de federatie
Sint-Maartenscollege: Rooms-katholieke scholengemeenschap voor mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig vwo, Aart van der Leeuwkade 14, Voorburg
Stanislascollege, een jezuïetenschool met de Ignatiaanse pedagogiek:
Praktijkschool, P.C. Boutenslaan 201, Rijswijk
Beweeg-vmbo/mavo, P.C. Boutenslaan 203, Rijswijk

Katholieke Bond van Ouderen
KBO Leidschendam
KBO Rijswijk
KBO Voorburg

Bedevaartorganisaties
Haagse Bedevaarten
Banneux-Comité van het bisdom Rotterdam

R.-K. begraafplaatsen binnen de federatie
R.-K. Begraafplaats H. Bonifatiuskerk te Rijswijk
R.-K. Begraafplaats St. Agatha te Leidschendam

Oecumene
Wij Geloven in Rijswijk
Raad van Kerken Leidschendam-Voorburg